Administrativa rutiner

Vilka tider når man förvaltningen för beställning?

Församlingsexpeditionen är öppen 8.30-12, 13-14.30 vardagar

Hur görs beställningen av gravsättning?

Genom församlingsexpeditionen.

Vilka befogenheter har bokningsmottagaren?

Boka förrättningstid

Hur kontrolleras att gravsättningsintyg inkommit?

Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns.

Hur kontrolleras att gravrättsinnehavaren gett sitt tillstånd?

Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns. Kontrolleras även av kyrkogårdsexpeditionen innan gravgrävning.

Hur förs platsen för kistan/urnan in i gravboken?

Kyrkogårdsassistenten skriver in uppgiften i gravboken/ dataprogrammet för gravsatta.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdsföreståndare 
Tfn: 08-511 862 32
Skicka e-post till Anders Vestberg

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde
Tfn: 08-511 862 22
Skicka e-post till Åsa Enerbäck Barklund