Administrativa rutiner

Vilka tider når man förvaltningen för beställning?

Öppettider:
Måndag - fredag kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00
vallentuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Hur görs beställningen av gravsättning?

Genom att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Hur kontrolleras att gravsättningsintyg inkommit?

Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns.

Hur kontrolleras att gravrättsinnehavaren gett sitt tillstånd?

Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns. Kontrolleras även av kyrkogårdsexpeditionen innan gravgrävning.

Hur förs platsen för kistan/urnan in i gravboken?

Kyrkogårdsassistenten skriver in uppgiften i gravboken/ dataprogrammet för gravsatta.

Kontakt:
Anders Vestberg, kyrkogårdschef 
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherden:
Tfn: 08-511 862 22