Administrativa rutiner

Vilka tider når man förvaltningen för beställning?
Församlingsexpeditionen är öppen 8.30-12, 13-14.30 vardagar

Hur görs beställningen av gravsättning?
Genom församlingsexpeditionen.

Vilka befogenheter har bokningsmottagaren?
Boka förrättningstid

Hur kontrolleras att gravsättningsintyg inkommit?
Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns.

Hur kontrolleras att gravrättsinnehavaren gett sitt tillstånd?
Tjänstgörande vaktmästare kontrollerar att intyg finns. Kontrolleras även av kyrkogårdsexpeditionen innan gravgrävning.

Hur förs platsen för kistan/urnan in i gravboken?
Kyrkogårdsassistenten skriver in uppgiften i gravboken/ dataprogrammet för gravsatta.

Tomas Hallberg, Kyrkogårdsföreståndare. Tfn: 08-511 862 32.

Åsa Enerbäck Barklund, Kyrkoherde. Tfn: 08-511 862 22.