Prästklädsel för att symbolisera gudstjänsten.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan.

I Bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.

I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvudgudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet. De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.

Swishnummer till kollekten i Vallentuna kyrka: 123 114 17 61.
Tack för din gåva.

En stående Bibel.

Predikningar

På denna sida hittar du en del av våra prästers predikningar genom åren (i PDF-filer).

En mugg hålls av två händer och i bakgrunden syns en datorskärm.

Gudstjänster i TV, radio och på hemsidor

Här hittar du länkar till ett digitalt utbud av bl a andakter och gudstjänster.