Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan.

I bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.

I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvudgudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet. De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.

I Vallentuna kyrka är det morgonbön måndag-fredag kl 08.45, onsdagar med morgonmässa. På onsdagar kl 19.00 firar vi veckomässa.

Till gudstjänsterna i Vallentuna kyrka finns även gudstjänstgrupper som förbereder kommande helg tillsammans med tjänstgörande präst. Grupperna är öppna för alla som vill vara med. För mer information kontakta prästen Johannes Söderkvist. 

Tisdagar kl 11.45 är det lunchandakt i Mathiasgårdens andaktsrum. 

Sinnesrogudstjänster
Detta är en enkel och stillsam gudstjänst som passar för alla åldrar, unga och gamla, ovana och vana kyrkobesökare. Vi firar sinnesrogudstjänst en gång i månaden. Sinnesrobönen är central i AA:s (anonyma alkoholister) rörelse och den finns också med sinnesrogudstjänsten både i början och slutet. Det centrala i denna form av gudstjänst är när någon missbrukare berättar om vad det var som fick  honom/henne att sluta med sitt missbruk. Efteråt finns det möjlighet för den som vill att stanna kvar och fika i kyrkan.

Välkommen följande söndagar kl 16.00 i Vallentuna kyrka:
Våren 2018: 4/2, 4/3, 1/4 och 6/5.

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden."

Miniretreter
Unna dig två timmars stillhet för själen. Ingen kostnad, ingen anmälan, inga förkunskaper krävs.

Fredagar kl 15.30-17.30 i Vallentuna kyrka är du välkommen följande datum 2018: 16/2, 16/3, 20/4, 18/5 och 15/6