Prästklädsel för att symbolisera gudstjänsten.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan.

I Bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.

I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvudgudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet. De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.

Swishnummer till kollekten i Vallentuna kyrka: 123 114 17 61.
Tack för din gåva.

Kollektändamål:
* 3:e söndagen efter trettondedagen 23/1: Rikskollekt till Svenska Bibelsällskapet.
* 4:e söndagen efter trettondedagen 30/1: Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga.
* Kyndelsmässodagen, söndag 6/2: Stiftskollekt till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn.
* Septuagesima, söndag 13/2: Församlingskollekt till församlingens insamlingsprojekt i Etiopien via ACT.
* Sexagesima, söndag 20/2: Församlingskollekt till IM - Individuell Människohjälp.
* Fastlagssöndagen 27/2: Rikskollekt till ACT Svenska kyrkan - Fastekampanjen startar.
* Askonsdagen 2/3: Församlingskollekt till Svenska kyrkans fastekampanj.
* 1:a söndagen i fastan 6/3: Stiftskollekt till Svenska kyrkans SOS.
* 2:a söndagen i fastan 13/2: Församlingskollekt till Svenska kyrkans fastekampanj.
* 3:e söndagen i fastan 20/3: Rikskollekt till Svenska kyrkans fastekampanj.
* Jungfru Marie bebådelsedag, söndag 27/3: Rikskollekten delas lika mellan Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund.
* 5:e södangen i fastan 3/4: Församlingskollekt till Svenska kyrkans fastekampanj.
* Palmsöndagen 10/4: Rikskollekt - Svenska kyrkans fastekampanj avslutas.