Meny

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan.

I bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.

I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvudgudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet. De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.

Biskop Andreas Holmberg uppmanar alla församlingar i Stockholms stift att tills vidare INTE kalla samman till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i kyrkorummet vid en bestämd tidpunkt.
I nuläget omfattas inte dop, vigslar eller begravningar.
Detta utmanar oss till att tänka kreativt, så håll utkik här på hemsidan samt på församlingens Facebooksida framöver.

Vallentuna kyrka är öppen för enskild andakt, med möjlighet att tända ljus:
söndag-fredag kl 08.45-16.00, lördagar kl 11.00-16.00.

Du är inte ensam i din oro!
Har du eller någon i din närhet behov av samtal, eller hjälp av annat slag,
är du välkommen att kontakta oss präster och
diakonimedarbetare på telefon. Vi är bara ett samtal bort.