Prästklädsel för att symbolisera gudstjänsten.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan.

I Bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.

I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvudgudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet. De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.

Swishnummer till kollekten i Vallentuna kyrka: 123 114 17 61.
Tack för din gåva.

Kollektändamål

Söndag 11/4: Församlingskollekt till Majblomman.
Söndag 18/4: Rikskollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS.
Söndag 25/4: Stiftskollekt till Föreningen Ny Gemenskap.
Söndag 2/5: Rikskollekt till Sverigs kristna råd.
Bönsöndagen 9/5: Stiftskollekt till Kyrkans familjerådgivning Stockholm.
Kristi himmelsfärds dag 13/5: Rikskollekten delas lika mellan Svenska Kyrkans Unga och Salt, barn och unga i EFS.
Söndag 16/5: Stiftskollekt till Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift.
Pingstdagen 23/5: Församlingskollekt till Vallentuna församlings internationella insamlingsprojekt via ACT Svenska kyrkan.
Heliga Trefaldighets dag 30/5: Rikskollekt till Act Svenska kyrkan.
Söndag 6/6: Församlingskollekt till Kvinnojouren.
Söndag 13/6: Församlingskollekt till Församlingens hjälpkassa.
Midsommardagen 26/6: Församlingskollekt till SKUT - Svenska kyrkan i utlandet.
Söndag 27/6: Stiftskollekten delas lika mellan Flyktingfonden i Stockholms stift och Stockholms stifts Kyrkosångsförbund.