Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan.

I bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.

I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvudgudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet. De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.

Swishnummer till kollekten i Vallentuna kyrka: 1231141761.
Tack för din gåva.

Kollektändamål:
Söndag 27/9: Rikskollekt till Hela Människan.
Söndag 4/10: Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet.
Söndag 11/10: Rikskollekt till Sveriges kyrkosångsförbund.
Söndag 18/10: Stiftskollekt till S:t Lukas i Stockholm.
Söndag 25/10: Församlingskollekt till Vallentuna kvinnojour.
Söndag 31/10: Rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet.
Söndag 1/11: Församlingskollekt till Stadsmissionen.
Söndag 8/11: Rikskollekt till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.
Söndag 15/11: Rikskollekt till Act Svenska kyrkan.
Söndag 22/11: Församlingskollekt.
Söndag 29/11: Rikskollekt till Act Svenska kyrkan.