Prästklädsel för att symbolisera gudstjänsten.

Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens hjärta och lungor. Där får vi tillsammans vända oss till Gud. Till gudstjänsten kommer vi med vår tro, vårt tvivel, vår glädje, vår sorg och vår längtan.

I Bibelns ord, förkunnelsen, bönen, nattvarden, psalmsången och musiken skapas en särskild mötesplats där vi tillsammans får ana Guds närvaro i vår värld och våra liv. Kristus själv kommer oss till mötes.

I gudstjänstens liv ryms både helighet och närhet, högtidlighet och enkelhet. Söndagens gudstjänst är församlingens huvudgudstjänst men vi samlas också till veckomässor och andra former av andakter och gudstjänster. Vi vill att gudstjänsterna ska präglas av generositet och delaktighet. De ska vara meningsfulla och angelägna. Oavsett var vi befinner oss på livets och trons väg ska vi kunna känna oss inkluderade i gudstjänstens gemenskap. Från gudstjänsten sänds vi ut med uppdraget att göra Guds kärlek synlig i världen.

Swishnummer till kollekten i Vallentuna kyrka: 123 114 17 61.
Tack för din gåva.

Kollektändamål:

Söndag 18 juli: Rikskollekt till SKUT - Svenska kyrkan i utlandet.
Söndag 25 juli: Församlingskollekt till Majblomman.
Söndag 1 augusti: Församlingskollekten bestäms av dagens konfirmander.
Söndag 8 augusti: Rikskollekt till Act Svenska kyrkan.
Söndag 15 augusti Församlingskollekten bestäms av dagens konfirmander.
Söndag 22 augusti: Stiftskollekt till Svenska kyrkans Unga i Stockholms stift.
Söndag 29 augusti: Rikskollekt till Diakoniinstutionerna.
Söndag 5 september: Rikskollekt till Ekumeniskt arbete/Konferensen för europeiska kyrkor.
Söndag 12 september: Församlinskollekt till BRIS
Söndag 19 september: Rikskollekt till Hela Människan
Söndag 26 september: Församlingskollekt till församlingens internationella insamlingsprojekt i Etiopien via Act, projekt P122.