En kvinna håller en bebis nära sitt eget ansikte, bebisen ser nyfiken ut, kvinnan verkar lycklig.

En fadder ska stötta den som döps

Om du får frågan om att bli fadder, har du fått ett fint uppdrag. Du är utvald till att vara en speciell person i den döptes liv.

Som förälder till ett barn som döps kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet. 

Den som är fadder kan berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Att denne själv är döpt i en kristen kyrka. Dopfadder är man för resten av livet.  

Du som är förälder väljer om ditt barn ska ha en fadder

Som förälder kan du gärna fundera över fadderskapet. Vad innebär fadderskapet för dig?  Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet? Prata med den du/ni tänkt er så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Här kan prästen vara till din hjälp. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha någon fadder alls. 

Faddern får ett fadderbevis

Många församlingar delar ut fadderbevis. Där står datum för dopet, namnet på den som döpts och fadderns namn. Ofta finns en bön och en text som kan vara till hjälp för uppgiften.

TACK GUD, att jag får vara fadder till...

Fyll mig med din kärlek, så att jag ser och tar vara på de tillfällen då jag kan vara till stöd och hjälp. Välsigna alla oss som har ansvar för... Hjälp oss att tillsammans med din församling visa vägen till dig. Amen.

Bön ur Bönboken Tradition och liv

Här är några tips på vad en fadder kan göra:

  • Kom ihåg dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet.
  • Bjud med fadderbarnet med jämna mellanrum på en dag då bara ni är tillsammans, det kanske till och med kan vara på just dopdagen. Åk till kyrkan där dopet skedde. Prata om vad dopet betyder. Prata om Gud. Dela tankar om livet. Det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan hitta på.
  • Var aktiv under fadderbarnets konfirmationstid och försök att vara delaktig på konfirmationen.

Frågor och svar om faddrar

Vad är en fadders uppgift?

En fadder ska vara en förebild och en förebedjare för den döpte. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.  

Hur många faddrar får man ha?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha, man behöver inte ha någon fadder alls. Om man önskar en fadder, men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person i barnets närhet, kan man samtala med dopprästen om detta eftersom det förekommer att församlingen då kan hjälpa till med att ordna en fadder. 

Kan man ta bort/lägga till faddrar?

Man kan inte ta bort eller lägga till faddrar i det register som Svenska kyrkan har. Registret är ett tidsdokument och det som står där hänvisar till hur det var just när dopet skedde. Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör och då önskar man ytterligare en fadder som kan ta vid och ansvara för den döpta personens kristna växt och mognad. Ett annat exempel kan vara att man av olika anledningar inte längre vill ha någon kontakt eller koppling till den person som är ens fadder. I exemplen fyller faddern inte sin funktion. Den döpte eller ett döpt barns föräldrar kan då själva bestämma att utse en ny fadder. Detta blir då en överenskommelse mellan dessa personer men med skillnaden är att det inte finns registrerat hos Svenska kyrkan eftersom det skedde en tid efter själva dopet.  

BOKA DOP
Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa tfn 08-511 862 00 eller vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se