Svenska kyrkan - en kraft att räkna med

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. De flesta som lever i vårt land kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan och känner till något av allt kyrkan är och gör, men kyrkan är ändå mer än många tror.

Broschyren "Mer än många tror – en presentation av vad Svenska kyrkan bidrar med i samhället" försöker ge en överblick över bredden och mångfalden i Svenska kyrkans verksamhet, i det vardagliga församlingslivet och som en aktör i samhället både i Sverige och internationellt. Fokus ligger på samverkan och samhällsnytta.

Materialet kan användas för att berätta om Svenska kyrkan, vad kyrkan står för och vad man bidrar med som medlem. Även den som har god kännedom om kyrkans liv kan göra nya upptäckter och kanske känna en stolthet över att vara en del av allt detta. Ibland kan det vara värdefullt att ta ett steg bakåt och se en större bild än det närmaste, det som är ens vardag.

 

Svenska kyrkan - mer än många tror

Läs den digitala publikationen här