En grusväg på landsbygden en sommardag.

Vuxna

Vallentuna församling erbjuder många olika verksamheter för vuxna.

Här finns flera möjligheter för den som främst söker stillhet och ro, föredrag och mötesplatser för samtal om existentella frågor för den som vill reflektera kring tro och liv, och studiegrupper för den som vill lära känna och fördjupa sig i den kristna tron. Vi erbjuder också både dop och konfirmation för vuxna.

Fredagsöppet för alla åldrar (PDF-fil) 

På vår webbplats har vi webbsidor med information om gudstjänster, Musik och körsång, Familjerådgivning, Diakoni, Andrum och Pilgrim Vallentuna.