Sockenråden

I Vallentuna församling finns fyra socknar med där tillhörande sockenråd.

Vallentuna sockenråd

Mona Karlsson, ordf
Gunnel Ahlsén
Lisbet Larsson
Inga-Britt Sallander
Jimmy Ullgren

Markims sockenråd

Margaretha Svensson Paras, ordf
Susanne Andersson
Marie Engstedt
Lennart Eriksson
Stefan Rudner
Elisabet Widegren
Matilda Johansson

Orkesta sockenråd

Carl Axel Olsson, ordf
Leni Sahlström
Marie Lundqvist
Ulla Johansson
Ulla Bunis
Christina Birger
Michel Vulic

Frösunda sockenråd

Lars Edgardh, ordf
Mia Andersson
Anita Roos
Eva Gripenholm
Helena Björling
Renee, Paulsson
Tomas Halén
Ann-Marie Krafft Karlsson

Vallentuna sockenråd

Mona Karlsson, ordförande. 
Tfn: 08-511 717 40
mona.karlsson@svenskakyrkan.se

Markims sockenråd

Margaretha Svensson Paras, ordförande
Tfn: 08-511 862 50
margareta.paras@svenskakyrkan.se

Orkesta sockenråd

Carl Axel Olsson, ordförande
Tfn: 08-512 402 10
carl-axel.olsson@svenskakyrkan.se

Frösunda sockenråd

Lars Åke Edgardh, ordförande
Tfn: 070-624 00 91
lars@edgardh.com