Sockenråden

I Vallentuna församling finns fyra socknar med där tillhörande sockenråd.

Vallentuna sockenråd

Mona Karlsson, ordf
Gunnel Ahlsén
Lisbet Larsson
Inga-Britt Sallander
Jimmy Ullgren
Lasse Svensson, vik. kyrkoherde

Markims sockenråd

Margareta Svensson Paras, ordf
Susanne Andersson
Marie Engstedt
Lennart Eriksson
Stefan Rudner
Elisabet Widegren
Matilda Johansson
Susanna Widner, sockenpräst

Orkesta sockenråd

Carl Axel Olsson, ordf
Leni Sahlström
Marie Lundqvist
Ulla Johansson
Ulla Bunis
Christina Birger
Michel Vulic
Lisa Berglund, sockenpräst

Frösunda sockenråd

Lars Edgardh, ordf
Mia Andersson
Anita Roos
Eva Gripenholm
Helena Björling
Renee, Paulsson
Tomas Halén
Ann-Marie Krafft Karlsson
Thomas Loréhn, sockenpräst 

Vallentuna sockenråd

Mona Karlsson, ordförande. 
Tfn: 08-511 717 40
mona.karlsson@svenskakyrkan.se

Lasse Svensson, vik. kyrkoherde 
Tfn: 08-511 862 22
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Markims sockenråd

Margaretha Svensson Paras, ordförande
Tfn: 08-511 862 50
margareta.paras@svenskakyrkan.se

Susanna Widner, sockenpräst 
Tfn: 08-511 862 38
Skicka e-post till Susanna Widner 

Orkesta sockenråd

Carl Axel Olsson, ordförande
Tfn: 08-512 402 10
carl-axel.olsson@svenskakyrkan.se

Lisa Berglund, sockenpräst 
Tfn: 08-511 862 23
lisa.berglund@svenskakyrkan.se

Frösunda sockenråd

Lars Åke Edgardh, ordförande
Tfn: 070-624 00 91
Skicka e-post till Lars Åke Edgardh 

Thomas Loréhn, sockenpräst 
Tfn: 08-511 862 48
Skicka e-post till Thomas Loréhn