Sex klossar med en bokstav på varje kloss som tillsammans bildar ordet kärlek.

Skolkyrkan

Här hittar du skolkyrkan förskola, förskoleklass - årskurs 6, årskurs 7 - 9 och gymnasiet. Skolor är varmt välkomna att höra av sig och boka in medverkan från oss.

Skolkyrkan förskola

VERKSAMHET
• Advent- och påsksamlingar
• Adventskalender
• Kyrkvandringar

För mera information, kontakta: 
Ann-Helen Gustafsson, musikpedagog
Tfn: 08-511 862 15

Skolkyrkan förskoleklass - årskurs 6

VERKSAMHET
• Skolbesök
• Kyrkvandringar
• Temadagar

Vårprogram 2024 för F-klass - år 6 (PDF-fil)

För mera information, kontakta:
Maria Källström, präst
Tfn: 08-511 862 19

Teodora Dalhammar, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 09

Skolkyrkan årskurs 7 - 9

VERKSAMHET 
• Skolbesök
• Medverkar i temadagar och andra projekt i skolan

För mera information, kontakta:
Annica Engqvist, församlingspedagog
Tfn: 08-511 862 06

Skolkyrkan gymnasiet

VERKSAMHET 
• Skolbesök varje vecka på för- eller eftermiddagarna
• Medverkan i temadagar, lektioner och andra projekt vid förfrågan
• Möjlighet till enskilda samtal för elever och personal

För mera information, kontakta:
Sara Bohm, präst
Tfn: 08-511 862 42