En grupp människor, två vuxna och sju barn, som är glada
Foto: Gustaf Hellsing

Insamlingsprojekt 2017-2019: Rumänien, "Värdigare liv för romer"

Vallentuna församling är en del av den världsvida kyrkan. Kyrkans uppgift har alltid varit att arbeta aktivt för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Tack för ert engagemang för romer i Rumänien

Församlingen har under tre år (2017-2019) samlat in pengar till ett projekt som stödjer människor som lever i djup fattigdom och förtryck i Rumänien: "Värdigare liv för romer", Act Svenska kyrkans insamlingsprojekt P220. Tack vare våra och andra församlingars gåvor finns det nu tillräckligt med medel för att projektet ska kunna drivas vidare under en längre tid framöver. Från Vallentuna församlings sida har vi samlat in 208 700 kr. Stort tack till alla er som har bidragit till detta!

Gåvorna har hittills bland annat resulterat i stöd till barns skolgång, vård och socialt stöd i ett mycket utsatt område, yrkesutbildning och möjlighet till anställning i handelsträdgårdar för tidigare arbetslösa. Inom ramen för projektet har Svenska kyrkans lokala samarbetspartners också kunnat erbjuda stöd i kontakt med lokala myndigheter och påverkansarbete för romers rättigheter.

Några representanter från församlingen reste hösten 2018 för att besöka projektet, och har kunnat intyga hur angelägna insatserna är.

Nu fortsätter projektet och går delvis in i en ny fas då man gör ytterligare satsningar på samarbete med organisationer som arbetar för att motverka människohandel.

Vi önskar alla berörda Guds rika välsignelse även i fortsättningen!

Lisa Berglund, präst och internationell samordnare

Svenska kyrkans projekt i Rumänien.

Vallentuna församling.
Tfn vx: 08-511 862 00

PROJEKTINFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKKAN 
Projektnummer: P220
Land: Rumänien
Tema: Hållbar försörjning

För att ge till det här projektet, märk gåvan med P220.
Plusgiro 90 01 22-3
Bankgiro 900-1223.
Swish: 9001223.