Meny

Pärlan - Heltidsförskola

Kyrkans förskola Pärlan är en fristående förskola som drivs av Vallentuna församling

Kyrkans förskola Pärlan är inrymd i församlingens före detta prästgård. Förskolan har två avdelningar, Småpärlorna för de yngsta barnen med 13 barn och Storpärlorna för de äldsta barnen med 19 barn.

Vår Vision
Pedagogerna på Pärlan vill ge barnen bästa möjliga förutsättningar för lärande genom god undervisning och en utbildning av hög kvalitét.

Vår kristna profilering
Den förskoleverksamhet som bedrivs av Vallentuna församling, Svenska kyrkan, bedrivs helt i enlighet med aktuell skollag och läroplan. Det innebär bland annat att all undervisning i förskolan är konfessionsfri och neutral. Konfessionella inslag förekommer i vissa delar av utbildningen men helt enligt gällande regler. Det kan exempelvis handla om kyrkostunder, att träffa barnpräst och kyrkomusiker, sångsamlingar och enkla samtal om kyrkliga högtider och berättelser.  I läroplanen står att ”I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper-från en generation till nästa”. (Lpfö 2018, s.9)

Med tanke på vår kristna profilering, lägger vi på Pärlan stor vikt att förmedla och reflektera hur vi är mot varandra, hur värdefulla vi är och att vi är olika. I läroplanen står att: ”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan”. (Lpfö 2018, s.11)

Mer information
Välkommen till Pärlan - folder

Anmälan sker via http://skolval.vallentuna.se

Plan mot kränkande behandling 

Vi arbetar för och med miljön

Kontakt 
Har du några frågor så kontakta gärna, Marcia Alstrand, rektor.
Tfn
08-511 862 54.