Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pärlan - Heltidsförskola

Kyrkans förskola Pärlan är en fristående förskola som drivs av Vallentuna församling.

Kyrkans förskola Pärlan är inrymd i församlingens före detta prästgård. Förskolan har två avdelningar. Avdelningen Småpärlorna för de yngsta barnen 1-2 år med 13 barn och Storpärlorna för de äldsta barnen 3-5 år med 19 barn.  

Verksamhet och verksamhetsidé
Vårt mål är att på Pärlan ska barnen få god omvårdnad med en väl planerad och anpassad pedagogik i enlighet med läroplanen, där ni föräldrar skall kunna känna er trygga och nöjda med den omsorg vi ger era barn. ”Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bilder en helhet” (Lpfö 98 reviderad 2010).

Förskolan Pärlan är en förskola med mycket hög kvalité och vi arbetar i linje med styrdokument. Under de senaste åren har verksamheten utvecklats till att bli en av kommunens bästa förskolor. Det är mätbart via olika parametrar, bland annat kommunens tillsynsbesök, årliga kvalitetsrapporter men även enkäter från vårdnadshavare, barn och personal visar att vi är en förskola med hög pedagogisk kvalitet, trivsel och mycket fint rykte.

Vår kristna profilering
Med tanke på vår kristna profilering, lägger vi på Pärlan stor vikt vid att förmedla och reflektera kring hur vi är mot varandra, hur värdefulla vi är och att vi är olika. Vi ger barnen möjlighet till stillhet och eftertanke genom kyrkobesök och Tanken (en särskild samling med en barnpräst 1gång i veckan). Vi vill att barnen skall få ta del av våra kristna värderingar. Genom att vi har kyrkan i vår omgivning och barnprästen i närheten, får barnen på ett naturligt sätt inblick i våra högtider och kulturella traditioner. Vi har även fått en lekkyrka på vår fina gård som barnen döpte till ”Minikyrka”.

Vi har fått en lekkyrka på gården som barnen döpt till ”Minikyrka”.

I läroplanen står att ” Barns behov av att på olika sätt reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas (Lpfö98 reviderad 2010).

Vi delar upp barnen i små grupper och gör olika aktiviteter. Syftet är att bättre lära känna varandra, reflektera tillsammans (exempelvis när man läser en saga, vid olika små konflikter osv.) och även ge möjlighet för varje barn att komma till tals. Grupptillhörighet och vi-känsla arbetar pedagogerna kontinuerligt med.

Gyllene regeln
”Jag vet en regel som skiner i guld och gult.
Jag vet en regel som varar livet ut.
Den handlar om hur vi ska vara mot varandra var dag.
Och för att få en vän så måste man ju vara en.
Så som jag vill att andra ska vara, vara mot mig så ska jag vara mot dem.
Så ska vi vara mot varandra, den gyllene regeln vi fann!”

Mer information
Välkommen till Pärlan - folder

Anmälan sker via http://skolval.vallentuna.se

Likabehandlingsplan Pärlan 2017-2018

Vi arbetar för och med miljön

Kontakt 
Har du några frågor så kontakta gärna, Marcia Alstrand, förskolechef. Tfn 08 511 862 54.