En glad pojke och mycket gröna blad runt honom, på sidan står det SMS:a P122 till 72905 så ger du 100 kronor.

Insamlingsprojekt 2020-2022: ”Rädda skogen för livets skull”

Fokus på klimatarbete för människors skull i Etiopien.

Under de kommande tre åren (2020-2022) är församlingens internationella fokusprojekt ”Rädda skogen för livets skull” enligt beslut av kyrkorådet i december 2019. Projektet P122 är ett krisförebyggande klimatarbete i de centrala delarna av Etiopien.

ACT Svenska kyrkan stödjer genom den etiopiska lutherska Mekane Yesuskyrkan kampen mot klimatförändringar och vill minska risken för svält bland annat genom skogsbevarande insatser och utbildning i nya jordbruksmetoder. Utöver de vanliga utmaningarna i en region som regelbundet drabbas av torka leder klimatförändringarna till mycket mer oförutsägbara och extrema händelser, där försörjningsmöjligheterna kraftigt påverkas.

Vallentuna församling har sedan länge haft ett arbete för miljöfrågor och detta är en möjlighet för oss att tydligt länka vårt lokala engagemang till det internationella. Vi i internationella gruppen är glada över att även det här för oss nya projektet stödjer människor i alla åldrar. Det ger många en möjlighet att själva påverka sin situation då betoningen ligger på långsiktighet, utbildning och hjälp till självhjälp. Det innebär till exempel att man delar ut plantor och förhindrar jorderosion på avskogade sluttningar genom att plantera träd och stärka upp marken med stenmurar. Man utbildar också jordbrukare i bevattningssystem och delar ut solcellsdrivna lampor som underlättar arbete och läxläsning hemmavid på kvällstid.

Vi kommer framöver att ha möjlighet att lära oss mer om projektet och frågor som anknyter till det. 

Vi kommer även att få möjligheter att stötta projektet ekonomiskt genom kollekter och i förbön. Låt oss be för alla människor som lider av torkan och för de goda insatser som görs genom projektet!

Lisa Berglund, präst och internationell samordnare

Mera information:
Mera information om projektet finns på Svenskakyrkan.se 

Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Projektinformation från Svenska kyrkan
Projektnummer: P122
Land: Etiopien
Tema: Klimat

För att ge till det här projektet, märk gåvan med P122.

Plusgiro 90 01 22-3
Bankgiro 900-1223.
Swish: 9001223. 

Insamlingsprojekt 2020, (PDF-fil).

Insamlingsprojekt 2020, (PDF-fil).