Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny
Hållbar försörjning

Krisförebyggande klimatarbete

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, som genbank och inte minst för klimatet. Du kan stödja kampen mot klimatförändringar och minska risk för svält i Etiopien.

Rädda skogen för livets skull – P122

Jordens skogar är viktiga för mänskligheten. De behövs för livets mångfald, för vattnets kretslopp, för bränsle och för att förhindra jorderosion. Inte minst behövs de för klimatet. Nära en femtedel av växthusgaserna har sin grund i avskogningen, framför allt skövlingen av regnskog.

Lika viktigt är att människor får utbildning så att de känner till vilka utmaningar som finns och varför de finns. När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. För att uppnå en hållbar miljö måste vi bland annat kämpa mot fattigdom, vattenbrist, jordförstöring och klimatför­ändringar.

Klimat- och matosäker region

Klimatförändringar har påverkat försörjningsmöjligheter och matsäkerheten för miljontals människor över hela världen, särskilt för de som är beroende av småskaligt jordbruk och lever i torra områden. Torrperioder i Etiopien är inget nytt, men utöver de vanliga utmaningarna leder klimatförändringarna till mycket mer oförutsägbara och extrema händelser.

Orten Habru ligger i Amhararegionen, ett av de områden i Etiopien där det råder störst brist på mat- och livsmedelsförsörjning. Gasera ligger i regionen Oromia och på båda orterna arbetar människor för att säkra sin försörjning samtidigt som de vill minska sin egen negativa påverkan på miljön. Genom bland annat trädplantering och bevattningskanaler säkras bördiga jordar.

När ni stöder det här projektet stöder ni just nu cirka 4200 hushåll (33 000 personer). 

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL

  • Skydd av naturskogarna, mot t.ex. brand, skövling och betande boskap.
  • Skydd av vattenresurser.
  • Utbildning i hållbart jord- och skogsbruk.  
  • Krisförebyggande genom utbildning i användandet av nya, torktåliga, snabbväxande grödor och växelbruk.