Beredningsutskottet, Fastighetsutskottet och Kyrkogårds- och begravningsutskottet

Fr o m 1/1 2022 finns tre utskott: Beredningsutskottet, Fastighetsutskottet och Kyrkogårds- och begravningsutskottet.

Beredningsutskottet ansvarar på uppdrag från Kyrkorådet för personalfrågor, ekonomiska frågor och de frågor som rör verksamheten Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission.

Fastighetsutskottet ansvarar på uppdrag från Kyrkorådet för drift och underhåll av församlingens fastigheter samt förhyrda lokaler. Det kan gälla frågor om ombyggnader, renoveringar och större installationer.

Kyrkogårds- och begravningsutskottet ansvarar på uppdrag från Kyrkorådet för församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet inklusive begravningsverksamhetens fastigheter.


Beredningsutskottet i Vallentuna församling 2022-2025

ORDFÖRANDE
Margaretha Svensson Paras (hk)
margareta.paras@svenskakyrkan.se

ORDINARIE LEDAMÖTER
Karl-Erik Forsgren (hk)
Jan-Erik Forsberg (s)
Elisabeth Rydström (c)
samt kyrkoherden

Fastighetsutskottet i Vallentuna församling 2022-2025 

ORDFÖRANDE
Lars Edgardh (hk)
larsake.edgardh@svenskakyrkan.se

VICE ORDFÖRANDE
Arne Karlsson (hk)

ORDINARIE LEDAMÖTER
Christina Birger (hk)
Anette Karlsson (s)
Anne-Marie Krafft Karlsson (c)

ERSÄTTARE
Christian Grässer (hk)
Tomas Halén (hk)
Ove Larsson (s)
Emil Dahlin (c)
samt representant från SD.

Kyrkogårds- och begravningsutskottet i Vallentuna församling 2022-2025

ORDFÖRANDE
Helena Klange (hk)
helena.klange@svenskakyrkan.se

VICE ORDFÖRANDE
Jimmy Ullgren (hk)

ORDINARIE LEDAMÖTER
Clas Johansson (hk)
Ove Larsson (s)
Edwin Gines (c)

ERSÄTTARE
Birgitta Karlsson (hk)
Mona Karlsson (hk)
Marita Ljungberg (s)
Anne-Marie Krafft Karlsson (c)
samt representant från SD.

Hk: Hembygdens kyrka
S: Socialdemokraterna
C: Centerpartiet
SD: Sverigedemokraterna 

Sammanträdesdagar – KF- KR - Utskotten 2024 (PDF-fil)