Ett valv,  ett klocktorn och Orkesta kyrkas huvudbyggnad, det är sommar

Orkesta kyrka - Ett angeläget budskap

Orkesta kyrka är byggd under 1100-talets senare hälft.

Den är typisk för den romanska tidens landskyrkor i Norden.
Orkesta och Markims kyrka liknar varandra. Även här figurerar Gustav Vasa, ättlingar och senare ägare till Lindholmens gård har ofta varit finansiärer och intressenter för kyrkans utsmyckning och modernisering. Från början hade kyrkan ett platt tak, den förseddes med ett valvtak på 1400-talet i samband med att kyrkan byggdes till och förlängdes.

Kyrkan fick också sin utsmyckning med muralmålningar på 1460-talet, även dessa finansierade av änkefrun på Lindholmens gård. Målningarna är enkla och strama, i färger som vi idag uppfattar som grönt, brunt och svart. Målningarna påminner om en lövsal i högsommartid. I triumfbågen finns den bäst bevarade bildsviten som berättar skapelseberättelsen i bilder, från att Gud skiljde mörker från ljus till människans utdrivning ur paradiset.

På 1700-talet moderniserades kyrkan och alla målningarna kalkades över för att tvätta bort det ”mörka och naiva”, som målningarna uppfattades på den tiden. Målningarna togs fram igen i början på 1900-talet. Triumfkrucifixet som hänger i koret är från 1300-talet.

Källor: Svanberg, Jan. Orkesta kyrka

Läs mera om Orkesta kyrka