Stor runristning
Foto: Christian Grässer

Granby - Störst av alla

Här på Granby finns resterna efter Finnvids storgård, både husgrunden och runristningen finns uppe på kullen.

Allt är i stort format. Runristningen är till ytan Upplands största och längsta. Resterna som finns kvar av det största huset antyder att de mätte 40 x 14 meter. Ett normalstort hus i dag är 9 x 12 meter. Det byggdes säkerligen för att imponera och symbolisera makt och rikedom. Det syntes vida omkring:

Häming och Själve och Johan de låta hugga efter sin fader Finnvid och Vargas och Ragnfrid och efter sin moder och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och … de ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.”

Fem syskon

Att syskonen nämns i olika omgångar antyder att de kanske inte har samma pappa, troligtvis hade modern varit gift tidigare innan hon gifte sig med Finnvid. I det äktenskapet fick hon Vargas och Ragnfrid. De fem syskonen har också velat påminna världen som sina fränder, Ingegärd, Kalv, Gärdar och Sigvat… det sista namnet är inte helt läsbart, men tros vara Sigvat.

Johan, det tredje namnet på runstenen var det absolut vanligaste kristna personnamnet under 1000-talet. Johannes döparen, han som gick i öknen iklädd kamelhår och levde på gräshoppor och vildhonung, slog tydligen an på nordborna.

Familjen har anlitat Visäte för att rista runorna, han var verksam i södra Uppland och har ristat minst sju runstenar –  troligtvis betydligt fler.

Granbyhällen innehåller 185 runor. Runalfabetet som användes på vikingatiden hade 16 olika tecken, det tidigare alfa-betet – som bestod av 24 tecken – användes tidigare fram till 800-talet ungefär. 

På hokeriet.se finns information om servering i Hökeriet