Hus, grönt gräs och sjön där Livstens vikingatida hamn troligen låg.
Foto: Christian Grässer

Korsningen - Livstens hamn

Precis innan vi lämnar den lilla skogsvägen och svänger höger på väg tillbaka mot Frösundagården och kyrkan, ser vi ut över den lilla sjö där Livstens vikingatida hamn troligen låg.

Sjön är bara en liten rest av den mäktiga vattenled som Långhundraleden en gång utgjorde. Gården vid sjön heter Helgö – ett namn som troligen ska tolkas som ”den heliga ön”. Det var till denna ö som Livsten byggde en av sina broar. Platsen har på något sätt uppfattas som helgad, helig eller helande.

Den har eventuellt en parallell i Helgö i Ekerö socken som haft stor betydelse för handel innan Birka anlades. Helgö ligger mycket strategiskt placerad vid en gren av Långhundraleden som på Livstens tid var en mycket betydelsefull transport- och kommunikationsled. Kanske låg också gården av idag på en ö, eller möjligen en halvö, när den först anlades.

Fotnot:

Äldre järnåldern räknas från ca 500 f Kr till 400 e Kr.
Yngre järnåldern från 400 e Kr till ca 1050 e Kr.
Vikingatiden  ca 800-1050 e Kr.