Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon:+46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Korsningen - Livstens hamn

Precis innan vi lämnar den lilla skogsvägen och svänger höger på väg tillbaka mot Frösundagården och kyrkan, ser vi ut över den lilla sjö där Livstens vikingatida hamn troligen låg.

Sjön är bara en liten rest av den mäktiga vattenled som Långhundraleden en gång utgjorde. Gården vid sjön heter Helgö – ett namn som troligen ska tolkas som ”den heliga ön”. Det var till denna ö som Livsten byggde en av sina broar. Platsen har på något sätt uppfattas som helgad, helig eller helande.

Den har eventuellt en parallell i Helgö i Ekerö socken som haft stor betydelse för handel innan Birka anlades. Helgö ligger mycket strategiskt placerad vid en gren av Långhundraleden som på Livstens tid var en mycket betydelsefull transport- och kommunikationsled. Kanske låg också gården av idag på en ö, eller möjligen en halvö, när den först anlades.

Fotnot:
Äldre järnåldern räknas från ca 500 f Kr till 400 e Kr.
Yngre järnåldern från 400 e Kr till ca 1050 e Kr.
Vikingatiden  ca 800-1050 e Kr.