Gravrättsinnehavare sökes

Vallentuna församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda kyrkogårdar.

Inom Vallentuna församling förs gravbok med uppgifter över befintliga gravplatser. Gravboken skall bland annat innehålla namn, personnummer och adress till personen/ personerna som gravrätten har upplåtits, överlåtits eller övergått till.

Vid uppdatering av gravregistret upptäcktes att en del gravrätter saknar gravrättsinnehavare och/eller att vissa uppgifter är inaktuella. De gravar som berörs av denna delgivning är försedda med en grön skylt i vilken anhöriga/bekanta uppmanas att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Du som vill veta om denna delgivning berör Dig och behöver ytterligare upplysningar skall kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du här till höger.

Får kyrkogårdsförvaltningen inte kontakt med anhöriga finns det risk att gravplatsen betraktas som återlämnad till upplåtaren d v s Vallentuna församling. Det kan medfölja att gravanordningen tas bort.

Mera information:
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 
Tfn: 08-511 862 31
Tfn: 08-511 862 32
vallentuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid, handläggare
Tfn: 08-511 862 31
aylin.seid@svenskakyrkan.se

Anders Vestberg, kyrkogårdsföreståndare
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se