Kapellet i Vallentuna en vacker sommardag.

Kapellet i Vallentuna

Kapellet är ett litet gudstjänstrum med flyttbara religiösa föremål.
Det finns plats för ca 35 sittande gäster. Här firar vi gudstjänster, andakter samt förrättningar som inte behöver det stora kyrkorummet. Tack vare de varma färgerna i inredningen och de till antalet relativt få sittplatserna skapas en nära samvaro för stillhet och bön.

Inne i kapellet, vita väggar, stolar, ett bord.

Bonaden ovanför altaret är ett konstverk signerat av konstnärinnan Barbro Strömgren 2000.

Kapellet ligger mitt emot Vallentuna kyrka.
Adress: Kyrkvägen 5 B, 186 30 Vallentuna