Kyrkoförordningen och en ordförandeklubba på ett bord

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation.

Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som fyllt 16 år har rösträtt. Valbar till förtroendeposter är man vid 18 års ålder.

Resultat i Kyrkovalet 2021

Vallentuna kommun omfattar två församlingar.
Den östra delen av kommunen tillhör Össeby församling som består av Össeby-Garn, Angarn, Kårsta och Vada.

Den västra delen av kommunen tillhör Vallentuna församling som består av Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda.

Protokoll från samtliga nämnder finns att tillgå på församlingsexpeditionen.

Förtroendevalda ordföranden 2022 - 2025

Mera information: 
Tfn vx: 08-511 862 00
vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoordningen kan du läsa på svenskakyrkan.se