Välkommen till Össeby församling

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Össeby församling Besöksadress: Prästgårdsvägen 15, 18697 Brottby Telefon: +46(8)51242030 E-post till Välkommen till Össeby församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Välkommen till Össeby församling

En av två församlingar i Vallentuna kommun

Össeby församling ingår i en gammal kulturbygd. De fyra kyrkorna och en kyrkoruin, byggdes under 1200- till 1400-talet och ligger längs den på sin tid så viktiga vattenleden Långhundraleden, mellan Trälhavet och Uppsala. Församlingsborna bor utspridda i de mycket natursköna omgivningarna, bestående främst av skogs-, jordbruksmark och sjöar. Här finns också mängder av fornminnen. Centralorterna heter Brottby och Kårsta.

Össeby församling är en del av Roslags kontrakt, Stockholms stift, och belägen i Vallentuna kommun. I nuvarande form är vi en relativt ny församling. Den 1 januari 2006 gick de fyra församlingarna Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta samman till en församling: Össeby församling.

Visste du att:
Vallentuna kommun omfattar två församlingar i Svenska kyrkan. I den östra delen av kommunen finns Össeby församling som består av
Össeby-Garn, Angarn, Kårsta och Vada.
I den västra delen av kommunen finns Vallentuna församling som består av Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda.

 

Skapa mötesplatser för dialog om livet och kristen tro

Klockstapel Össeby kyrkoruin
Klockstapel Bild: ih

Församlingen vill vara en synlig relevant mötesplats som ihärdigt uttrycker nådens människosyn.

Läs mer om församlingens verksamhetsidé

Össeby församling ligger i Stockholms stift och utgör till ytan Vallentuna kommuns nordöstra del. Vi är en liten landsortsförsamling med fyra medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar; Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta kyrkor. I församlingen finns 4700 invånare varav 70 % tillhör Svenska kyrkan.

Kommunikatör 62,5 % tillsvidare

Össeby församling ligger i Stockholms stift och utgör till ytan Vallentuna kommuns nordöstra del. Vi är en liten landsortsförsamling med fyra medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar; Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta kyrkor. I församlingen finns 4700 invånare varav 70 % tillhör Svenska kyrkan.

Irländsk traditionell folkmusik 
Torsdag 25/8 kl.19.00 Össeby-Garns kyrka
Michael Löfroth (fiol, bodhrán mungiga, gitarr)
Ris Peter Larsson (bodhrán, tvärflöjt, fiol, sång, dans)
Lina Thorslund (fiol)
Anna Olsson (fiol)
Maria Löfroth (gitarr)
Jan Levander (gitarr)

Konsert med SKOGBERGA KELTIC

Irländsk traditionell folkmusik Torsdag 25/8 kl.19.00 Össeby-Garns kyrka Michael Löfroth (fiol, bodhrán mungiga, gitarr) Ris Peter Larsson (bodhrán, tvärflöjt, fiol, sång, dans) Lina Thorslund (fiol) Anna Olsson (fiol) Maria Löfroth (gitarr) Jan Levander (gitarr)

välkommen till Kyrkofullmäktige i augusti

Kyrkofullmäktige sammanträder i Össeby-Garns församlingshem tisdag den 30 augusti kl 19.00. Fika serveras från kl. 18.30. Ingen anmälan. Öppet för allmänheten. Välkommen!