Gravskötsel

Vill du ha hjälp att sköta graven? Du kanske inte har tid, ork eller av annan anledning inte kan sköta graven själv. Du kan beställa gravskötsel av Össeby församling för den grav som du har hand om eller är är gravrättsinnehavare för.

Följande skötselalternativ finns att välja mellan:

Grundskötsel
Omfattar gräsputs runt gravsten och rabatt samt bort plockning av utbrända ljus och vissna blommor i vaser.

Sommarskötsel
Omfattar gräsputs runt gravsten och rabatt samt bort plockning av utbrända ljus och vissna blommor (grundskötsel), iordningställande av gravrabatten inför vår-plantering, förbättring av jorden samt vattning och rensning av gravrabatten under maj-augusti.

Helårskötsel
Omfattar gräsputs runt gravsten och rabatt samt bort plockning av utbrända
ljus och vissna blommor (grundskötsel), iordningställande av gravrabatten inför vårplantering, förbättring av jorden samt vattning och rensning av gravrabatten
(sommarskötsel), krattning av grusytan, klippning av häck inom gravplatsen. Samt vår- plantering penséer (3 st), sommarplantering begonior (5 st) och en allhelgo-nabukett. Priserna varierar beroende på gravplatsens storlek och utseende.

Priser
Grundskötsel
Gräsputs runt gravanordning samt ogräsrensning.
Pris: 250 sek/år.


Helårsskötsel
Enkelgrav med rabatt inklusive blommor, plantering, allhelgonabukett och gräsputs. Blommorna som ingår är 3 st penséer och 5 st begonior.
Pris: 800 sek/år.
Dubbelgrav med rabatt inklusive blommor, plantering, allhelgonabukett och gräsputs. Blommorna som ingår är 5 st penséer och 9 st begonior. pris: 950 sek/år. Dubbelgrav med sockel och häck, inklusive rabatt, grus, plantering blom-mor, allhelgonabukett och gräsputs. Blommorna som ingår är 5 st penséer och 9 st begonior. Pris: 1400 sek/år.

Sommarskötsel
Enkelgrav, vattning och rensning av rabatt under perioden maj-augusti utökas med en månad. Maj månad blir allt oftare varm och torr. Pris: 500 sek/år.
Dubbelgrav, vattning och rensning av rabatt under perioden maj-augusti utökas med en månad. Maj månad blir allt oftare varm och torr. Pris: 600 sek/år.

Övriga arbeten till exempel riktning av gravvård eller tvättning av gravvård.
pris: 400 sek/timme.

Gravrättsinnehavarens ansvar

Som gravrättsinnehavare är du eller ni ansvariga för att graven sköts och ser vårdad ut. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som får begravas där och hur graven ska smyckas. Är ni flera personer som väljer att vara gravrättsinnehavare, då delar ni på ansvaret och bestämmer tillsammans.

Vill du beställa gravskötsel? Välkommen att fylla i formuläret nedan.

Kontakt
Besöks- och postadress: Prästgårdsvägen 15, 18697 Brottby
Telefon: 08-512 420 30   e-post: osseby.forsamling@svenskakyrkan.se