Bli medlem

Medlem i Svenska kyrkan och Össeby församling!

Hur gör du för att bli medlem?

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan så tar du kontakt med den församling där du bor. Det gäller både om du tidigare varit medlem eller inte. Välkommen till Össeby!
 
Blankett
Du kan ladda ner blanketten längs ner på sidan och fylla i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan. Skicka sen in den till Össeby församlingen, Prästgårdsvägen 15, 186 97 Brottby eller till den församlingen där du bor. Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Församlingen tar sedan kontakt med dig. Du kan också själv besöka församlingens expedition för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan. Be då att få tala med en präst.

Medlem genom dopet.
• Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.
• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.
• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor. 
 
Barnet som medlem
• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.
• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själv ge sitt samtycke.
 
Folkbokförd utanför Sverige
• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se 

Utträde
sker genom anmälan till församlingsexpeditionen i den församling där man är folkbokförd. Anmälan skall göras personligen, skriftligt med egenhändig namnteckning. När man anmält utträde ur Svenska kyrkan ska man få ett skriftligt bevis på det. För den som inte fyllt 18 år görs anmälan av vårdnadshavare. Det krävs samtycke av barnet självt om barnet fyllt 12 år. 

Blankett om inträde

Blankett om utträde

 

Kyrkoavgiften

Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, eller kyrkoavgift som det också kallas. Vid medlemskap medverkar du till ett betydelsefullt arbete här i Össeby församling och runt om i världen.  

Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har inkomster är med och finansierar kyrkans verksamhet. Hur mycket du betalar beror på hur stora eller små inkomster du har.

Kollekthåv
Kollekthov Foto: Inger Holmgren

Är du medlem kan du vara med och påverka besluten i samband med kyrkovalet.

Begravningsavgiften är obligatorisk

Om du är folkbokförd i Sverige och har en inkomst måste du betala begravningsavgift.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Medlemsavgiften i Svenska kyrkan är 1,115 kronor. Begravningsavgiften  för 2019 är 0,253. På deklarationsblanketten kan du se hur stor din kyrkoavgift och begravningsavgift är. 

Här nedan kan du räkna ut din kyrkoavgift.