Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Personal

Här nedan finner du församlingens anställda

Kyrkvaktmästare

Hans Karlsson

Välkommen till Össeby församling

Kyrkvaktmästare

Administration

Nuha Abusamra

Välkommen till Össeby församling

Administration

Allt i allo

Omar Ismail

Välkommen till Össeby församling

Allt i allo

Barnledare

Millan Österberg

Välkommen till Össeby församling

Barnledare

Husmor, kyrkvaktmästare

Susanne Ulander

Välkommen till Össeby församling

Husmor, kyrkvaktmästare

Kanslist

Åsa Mellqvist

Välkommen till Össeby församling

Kanslist

Komminister, sjukhuspräst

Ingrid Edgardh

Välkommen till Össeby församling

Komminister, sjukhuspräst

Kommunikatör, integrationssamordnare, körledare

Josefin Wahlberg Vannérus

Välkommen till Össeby församling

Kommunikatör, integrationssamordnare, körledare

Kyrkogårdsföreståndare

Torgny Gustafsson

Välkommen till Össeby församling

Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkvakmästare

Christian Hellström

Välkommen till Össeby församling

Kyrkvakmästare

Organist, körledare

Inger Dahlkvist

Välkommen till Össeby församling

Organist, körledare

Pedagog

Malin Andersson

Välkommen till Össeby församling

Pedagog

vik kyrkoherde

Anders Roos

Välkommen till Össeby församling

vik kyrkoherde