Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Mitt i livet kommer döden

Ett dödsfall är en händelse som påverkar oss starkt, kanske på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Sorgen måste både få tid och ta kraft, men samtidigt är det en rad praktiska frågor som måste hanteras. 

Här finns mer information från Svenska kyrkan om att planera begravning.

Begravningstider i Össeby församling:
Torsdagar ojämna veckor kl 14.00.
Fredagar kl 11.00 och kl 13.00.

Lokaler för uthyrning vid minnestund
Du kan låna någon av följande lokaler vid minnesstund efter begravningscermonin: Össeby-Garns församlingshem, Vada församlingshem, Angarns församlingshem eller Kårsta församlingsgård. Församlingen tar inte ut någon kostnad för lokalen i samband med minnesstunden utan den avlidne ska vara församlingsmedlem. 

Förklarande text