Begravning

Mitt i livet kommer döden

Dödsfallet
Ett dödsfall är en händelse som påverkar oss starkt, kanske på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Sorgen måste både få tid och ta kraft, men samtidigt är det en rad praktiska frågor som måste hanteras. 

Här finns mer information från Svenska kyrkan om att planera begravning.

Lokaler för uthyrning vid minnestund
Du kan låna någon av följande lokaler vid minnesstund efter begravningscermonin: Angarns församlingshem och Kårsta församlingsgård. Församlingen tar inte ut någon kostnad för lokalen i samband med minnesstunden utan den avlidne ska vara församlingsmedlem. 

Hjälp med sorgen
Sorg är svår att beskriva. Lika svår som kärlek – en känsla som genomströmmar oss helt och förändrar allt. Det är som att plötsligt leva i en annan värld. Även om sorgen är individuell vet alla som upplevt den att det är något annat än att vara ledsen. Sorg är en djup smärta som känns i hela kroppen.

Sorgen är glädjens motsats. Men de är också varandras förutsättningar. För sorgen du känner är smärtan över att förlora något mycket dyrbart. På det viset är sorgen en spegel av kärleken. Eller som olika sidor av samma mynt.

Sorgearbete
Sorgearbete är ett bra ord. För att sörja är ett aktivt arbete som tar både tid och kraft. En sorg är inget du ”kommer över” eller kan gå runt. Du måste gå igenom den. Du har förlorat en människa som aldrig kommer tillbaka. Det är en förlust du med tiden måste acceptera. Samtidigt växer du som människa. Många som gått igenom en sorg upplever att livet får fler nyanser.

Hur människor hanterar sin sorg är olika. Men de allra, allra flesta behöver medmänskligt stöd. Man behöver någon som lyssnar eller helt enkelt bara finns där. Det kan vara släkt och vänner. Det finns också flera organisationer som arbetar med att ge stöd i sorgen. Tveka inte att söka hjälp om du behöver. 

Samtal och stöd/Sorggrupp
Össeby församling erbjuder sorggrupp för dig som mist en anhörig eller nära vän. Vi erbjuder även diakoni och samtal med präst. Kontakta präst Håkan Simonsson på 070-680 18 20 för mer information!

Du kan läsa mer om vår sorggrupp och Leva vidare-grupp här: https://www.svenskakyrkan.se/osseby/sorggrupp

https://www.svenskakyrkan.se/osseby/leva-vidare-grupp

 

Förklarande text