Begravning

Mitt i livet kommer döden

Ett dödsfall är en händelse som påverkar oss starkt, kanske på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Sorgen måste både få tid och ta kraft, men samtidigt är det en rad praktiska frågor som måste hanteras. 

Här finns mer information från Svenska kyrkan om att planera begravning.

Lokaler för uthyrning vid minnestund
Du kan låna någon av följande lokaler vid minnesstund efter begravningscermonin: Össeby-Garns församlingshem, Vada församlingshem, Angarns församlingshem eller Kårsta församlingsgård. Församlingen tar inte ut någon kostnad för lokalen i samband med minnesstunden utan den avlidne ska vara församlingsmedlem. 

Förklarande text