Sorggrupp

Har du förlorat en anhörig eller vän?

Har du förlorat en anhörig eller vän och vill dela sorgen, saknaden och tankar om livet som uppstår, så finns möjligheten att delta i en sorggrupp. Här får du dela tankar och känslor och få hjälp att bearbeta och få perspektiv på sorgen. Att ibland kunna ta hjälp och stöd av andra är en styrka.

Sorgens ansikte ser olika ut för oss då vi alla är unika – sorgen är inte linjär, utan en process där alltifrån smärta till tomhet kan rymmas.

Sorggruppens syfte är att dela varandras berättelser för att hitta ord och sammanhang i den egna sorgen samt att lyssna till andras berättelser för att känna igen oss i dem och lära oss av varandra.

Vi träffas vid tre tillfällen. Samtalen leds av präst men bygger på att var och en får dela sina tankar med gruppen efter behov och önskemål.

Teman som behandlas är dödsfallet, sorgens olika ansikten och tankar om framtiden. Låt oss tillsammans bära varandra på livets väg. 

TID: Lördagar kl 15.15
PLATS: Össeby-Garn, Lilla Garns skola (gula huset)
DATUM: 24 september, 8 oktober och 22 oktober

Anmälan sker till Håkan Simonsson, präst och samtalsledare på telefon: 070-680 18 20 eller e-post: hakan.simonsson@svenskakyrkan.se

Varmt välkomna i höst!