Diakoni

Behöver du prata med någon?

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan om du vill prata med någon av våra präster. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, samtalen är kostnadsfria. Vill du prata med någon av St Lukasstiftelsens terapeuter, ingår 3 kostnadsfria samtal. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Kyrkans sociala arbete
Kyrkans sociala arbete innebär omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som möter oss i Jesus Kristus. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen. Kyrkans sociala arbete och samtalstjänster är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. 

Utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle
Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans sociala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans sociala arbete ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Den ska vara ett svar på Guds uppmaning om att visa varandra omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. 

Samtalsstöd i kris och ensamhet
Våra präster arbetar under absolut tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorggrupper och samtalar med enskilda. Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan ger anhöriga stöd och hjälp. Det kan handla om att hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. 

En kvinna berättar om hur hon sökte samtalsstöd hos Kyrkans familjerådgivning i Örebro efter att hennes mamma gått bort.
”Jag är långt ifrån klar än, men jag är en bra bit på väg” on Vimeo


Vill du prata med någon av våra präster?
För att prata med en av våra präster eller boka en tid för någon av våra samtalstjänster, kontakta kyrkoherde: Per-Johan Svärd, tel: 073-831 20 20 eller präst och samtalsledare: Håkan Simonsson, tel: 070-680 18 20.

Sorggrupp

Har du förlorat en anhörig eller vän? Vill du dela sorgen, saknaden och tankar om livet som kan uppstå? Samtalen leds av en präst. Ny grupp startar i höst! Välkomna!

Leva vidare grupp

För dig vars liv har förändrats. Tillsammans kan vi stötta varandra genom att umgås och hitta på olika gemensamma aktiviteter. Varmt välkomna i höst!

Familjerådgivning & samtalsstöd

Rådgivning och stöd genom St Lukasstiftelsen till dig som bor i Össeby församling. Kostnadsfritt upp till tre samtal. Varmt välkomna att höra av er!

Jourhavande präst

Akut samtals- och krisstöd. Du kan kontakta jourhavande präst alla kvällar på telefon kl 21-06 eller via chatt alla kvällar kl 20-24. Tveka inte att höra av dig!