Foto: Maria Sandberg

Össeby kyrkokör

En blandad kör för vuxna

Att sjunga i kör är så mycket mer än att bara sjunga. Att sjunga i kör är en källa till glädje och inspiration, avkoppling och gemenskap. Man skulle kanske kunna säga att sång och musik är en form av friskvård. I kyrkokören får du uppleva körsång med traditionell tonbildning med blandad repertoar i många genrer. Att sjunga med i kyrkokören är gratis, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Össeby kyrkokör är församlingskör för Össeby församling som består av socknarna Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta i Vallenuna kommun. Våra medlemmar kommer främst från församlingen, men också från andra delar av länet, både norr-, väster-, öster- och söderut. Vi är för närvarande omkring 20 personer i åldrar från knappt 20 till 80+ som sjunger i kören. 

Vi övar på onsdagar och medverkar ofta i gudstjänster. Kören har också egna konserter ett par gånger per år.

Är du intresserad av att sjunga med i Össeby kyrkokör?
Du behöver inte vara proffs på att sjunga, men du bör kunna sjunga något sånär rent. Du har nytta av att kunna läsa noter, men det är inget krav. Har du lust att pröva på - ta i så fall kontakt med körledare Eva. Vi välkomnar alltid nya körmedlemmar! 

Tid: onsdagar kl 18.30-21
Plats: Lilla Garns skola, Össeby-Garn

Kontakt: Eva Svärd Mannerstedt, tel: 070-512 42 04 eller e-post: eva.svard.mannerstedt@svenskakyrkan.se

Höstterminen startar vecka 36.

Kommande framträdanden hösten 2022:
- Sön 23 okt, Gudstjänst i Kårsta kyrka kl 11. Kyrkokören medverkar.
- Sön 27 nov, Gudstjänst i Kårsta kyrka kl 11. Kyrkokören medverkar.
- Lör 10 dec, Julkonsert ”Musik i Juletid”  i Kårsta kyrka, kl 15
- Ons 15 feb, Psalmkväll i Össeby-Garns kyrka, kl 19

Varmt välkomna!