Foto: Josefin Wahlberg Vannérus

Kontakta oss

Församlingsexpeditionens öppettider:
Tisdag till torsdag kl 09.00-12.00

Adress: Prästgårdsvägen 15, 186 97 Brottby

Telefonnummer: 08-512 420 30

E-postadress: osseby.forsamling@svenskakyrkan.se 

Här finns vi: (se kartlänken från Eniro) http://kartor.eniro.se/m/aZXPB 

Här hittar du kontaktuppgifter till all personal.

 

Lokaler för uthyrning
Församlingen hyr ut Össeby-Garns församlingshem, Vada församlingshem, Angarns församlingshem och Kårsta församlingsgård för sammanträden, barnkalas, bröllopsfester, minnesstund med mera. 

Utlåning av lokaler
Det går bra att låna lokalerna kostnadsfritt vid dop om barnet/ungdomen/den vuxne bor i Össeby församling. Vid begravningskaffe ska den avlidne vara församlingsmedlem i Össeby församling. 

Kontakta expeditionen när du vill boka/låna lokalen. Nyckeln till lokalen hämtas före uthyrningen vid expeditionen och återlämnas snarast under församlingens öppettider. 

Släktforskning
Össeby församlings kyrkoböcker för Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta befinner sig på Riksarkivet/Landsarkivet i Stockholm.
Söker du uppgifter ur dessa böcker måste du vända dig direkt till dem.
Länk till riksarkivet https://riksarkivet.se/