Öppna förskolan

Höstterminen startar vecka 36.

Öppna förskolan i Kårsta

ÖPPNA FÖRSKOLAN ÄR TILL FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA. 

Tisdagar kl 9-12 & Fredagar kl 13-16 
Du som är hemma med barn får möjlighet att lära känna andra föräldrar, och barnen får möta och samspela med andra barn och vuxna. Här finns tid för lek, sång, dans, pyssel, fika och samtal.

Öppna förskolan i Angarn

ÖPPNA FÖRSKOLAN ÄR TILL FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA. 

Onsdagar kl 9-12
Öppna förskolan är till för dig som är hemma med barn. Du får möjligheten att lära känna andra föräldrar och barnen får möta och samspela med andra barn och vuxna. Här finns tid för lek, sång, dans, pyssel, fika och samtal. 

Höstterminen börjar vecka 36.

Kontakt: Kontakt: församlingspedagog Susanne Redig, tel: 076-784 56 81 susanne.redig@svenskakyrkan.se

Välkomna!