Foto: ikon

Öppna förskolan

Öppna förskolan återupptar verksamheten i höst med start vecka 38. Nystart för Kyrkis-grupp i Angarn.

Öppna förskolan i Kårsta

ÖPPNA FÖRSKOLAN ÄR TILL FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA. 

Tisdagar kl 9-12 
Du som är hemma med barn får möjlighet att lära känna andra föräldrar, och barnen får möta och samspela med andra barn och vuxna. Här finns tid för lek, sång, dans, pyssel, fika och samtal.

Vi börjar vecka 39!

Öppna förskolan + Kyrkis i Angarn

ÖPPNA FÖRSKOLAN ÄR TILL FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA. 
KYRKIS ÄR TILL FÖR BARN I ÅLDRARNA 4-5 ÅR (OBS! FÖRANMÄLAN, MAX 8 BARN).

Onsdagar kl 9-12
Öppna förskolan är till för dig som är hemma med barn. Du får möjligheten att lära känna andra föräldrar och barnen får möta och samspela med andra barn och vuxna. Här finns tid för lek, sång, dans, pyssel, fika och samtal. 

Onsdagar kl 9-10.30
Parallellt med Öppna förskolan i Angarn, finns möjligheten för 8 st barn i åldrarna 4-5 år att delta i Kyrkis, mellan kl 9-10.30. De barn som går i Kyrkis kommer att tillhöra en fast grupp. Blir det fullt, kommer det finnas möjlighet att lägga upp sig på en väntelista.

Vi börjar vecka 39!

Kontakt och föranmälan till: Kaisa Furberg, tel: 076-784 56 81(mån-ons) eller e-mail till: kaisa.furberg@svenskakyrkan.se,