Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om oss

Össeby församling ligger i Stockholms stift och utgör till ytan Vallentuna kommuns nordöstra del. Vi är en liten landsortsförsamling med fyra medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar; Össeby-Garn, Angarn, Vada och Kårsta kyrkor. I församlingen finns 5000 invånare varav cirka 62 procent tillhör Svenska kyrkan.