Kyrktak Kårsta kyrka
Foto: Inger Holmgren

Kyrkor

I Össeby församling finns fyra vackra medeltidskyrkor från 1200-talet och en kyrkoruin.

Össeby-Garns kyrka Foto: ih
Angarns kyrka vår 1280x1920
Angarns kyrka Foto: ih
Kårsta kyrka Foto: ih
Vada kyrka Foto: ih
Össeby kyrkoruin vår
Össeby kyrkoruin Foto: ih