Kyrktak Kårsta kyrka
Foto: Inger Holmgren

Kyrkor

I Össeby församling finns fyra vackra medeltidskyrkor från 1200-talet och en kyrkoruin.

Össeby-Garns kyrka Foto: Maria Sandberg
Angarns kyrka Foto: Maria Sandberg
Kårsta kyrka Foto: Maria Sandberg
Vada kyrka Foto: Maria Sandberg
Össeby kyrkoruin vår
Össeby kyrkoruin Foto: ih