Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan. Här kan du boka ditt eller ditt barns dop.

Boka dop

Du är välkommen att ringa, maila eller besöka vår församlingsexpedition om du är intresserad av att boka dop.
Församlingsexpeditionen är öppen tisdag till torsdag, kl 9-12
telefon: 08-512 420 30
E-post: osseby.forsamling@svenskakyrkan.se

Doptider
I vår församling kan du/ni ha dop på följande tider:
Lördagar kl 11.00, 13.00,14.30 och 16.00 

Präster
Det finns två präster i församlingens tjänst för samtal och frågor om dopet. 

Dopklänningar 
Det finns fyra olika dopklänningar att låna vid dop i någon av församlingens kyrkor. 

Lokaler att låna
Våra församlingslokaler finns att låna kostnadsfritt om barnet som döps bor i Össeby församling. (För närvarande ber vi er ta kontakt med expeditionen för frågor gällande lån av lokaler, på grund av aktuella Corona-restriktioner). 

- Vada församlingshem
- Kårsta församlingsgård
- Angarns församlingshem
- Lilla Garns skola 

Dopet är en fest i Guds familj
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Dopet hänger inte på föräldrarnas tro
Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Dopet är en helig handling 
Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Namngivning
Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.