Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Ett barn är fött, ett livets under

Att ha blivit förälder till en unik liten människa, en underbar gåva, ett barn, som är i början av sin livsvandring. Att hålla ett nytt litet liv i sin famn innebär ett stort ansvar. Det kan väcka många känslor; glädje, oro, lycka, rädsla, tacksamhet och frågor inför framtiden.

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Barnets namn nämns högt och vi tackar och ber för det. Genom dopet, i Faderns, Sonens och den helige Andens namn, markeras samhörigheten mellan barnet och Gud. Det är en gåva att bära med sig hela livet.

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara...

Psalm 248:1 (Text: Lina Sandell)

Dopet innebär att vi aldrig behöver vara ensamma. Hur vi än har det och hur vi än mår, finns löftet om att Gud är med oss alla dagar till tidens slut.

Välkommen att döpa ditt/ert barn i Össeby församling. 

Boka dop

Du är välkommen att ringa, maila eller fylla i förfrågningsformuläret om du är intresserad av att boka dop.
Församlingsexpeditionen är öppen tisdag till torsdag
telefon 08-512 420 30
Använd gärna mailformuläret nedan eller osseby.forsamling@svenskakyrkan.se

Doptider
I vår församling kan du/ni ha dop på följande tider:
Lördagar kl 11.00, 13.00 och 14.30 (gäller september - april).
Lördagar kl 13.00, 14.30 och 16.00 (gäller maj - augusti). 
Söndagar kl 11.00 (i gudstjänsten).

Präster
Det finns två präster i församlingens tjänst för samtal och frågor om dopet. 

Dopklänningar 
Det finns fyra olika dopklänningar att låna vid dop i någon av församlingens kyrkor. 

Lokaler att låna
Våra församlingslokaler finns att låna kostnadsfritt om barnet som döps bor i Össeby församling. 
- Vada kyrkas församlingslokal
- Kårsta församlingshem
- Angarns församlingshem
- Össeby-Garns församlingshem - övervåningen

Boka dop