Foto: Ikon

Mötesplatser

Grupper och aktiviteter för dig som vill engagera dig i församlingen, växa i din tro eller träffa nya och gamla vänner.

Mötesplatser för dig som är ledig på dagtid

Bibeln, vår bok

Bibeln - vår bok. Samtalsträffar om kristen tro med Bibeln som utgångpunkt. Höstens tema: Pauli brev i Nya testamentet. Varmt välkomna till höstens samtalsträffar!

Dagträffar i Angarn

För dig som är ledig på dagtid. Vi träffas i församlingshemmet i Angarn för fika och andakt med olika teman. Varmt välkomna i höst!

Volontärsträff i höst

Lördag den 8 oktober kl 11.30, samlas vi för andakt med lättare förtäring i Össeby-Garns kyrka och samtalar kring arbetet framåt i församlingen. Väl mött!

Födelsedagsfest för äldre

Torsdagen den 20 oktober, kl 12-14.15, firar vi en gemensam födelsedagsfest för äldre som fyllt jämnt under 2022. Varmt välkomna till Angarns kyrka och församlingshem!

Diakoni och samtalsstöd

Sorggrupp

Har du förlorat en anhörig eller vän? Vill du dela sorgen, saknaden och tankar om livet som kan uppstå? Samtalen leds av en präst. Ny grupp startar i höst! Välkomna!

Leva vidare grupp

För dig vars liv har förändrats. Tillsammans kan vi stötta varandra genom att umgås och hitta på olika gemensamma aktiviteter. Varmt välkomna i höst!

Mötesplatser på kvällar och helger

Össebygruppen film

Är du intresserad av film och filmskapande? Välkommen att vara med i vår nystartade filmgrupp. Läs mer här!

Össebygruppen

Kom med och bidra med bilder och idéer till kommande utställning och fotogudstjänst.

Här kan du läsa om vad en volontär kan göra i Össeby församling

Volontär

Att vara volontär är att utföra ett uppdrag utan att vara anställd eller få lön. Det kan också kallas frivilligkraft eller idealitet. Ibland har man kraft att bära andra, och ibland behöver man bli buren. Du är välkommen som du är.

Fika på haket

Träffpunkten besöker Karby och Fritidsgården Haket på måndagar kl 10.30-12.30, fr o m 7 april-16 maj. Fika finns till självkostnadspris. Varmt välkomna!