Foto: IKON

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundar år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi att fortsätta göra. 

GDPR är den engelska förkortningen av EU:s dataskyddsförordning som blir lag i Sverige den 25:e maj 2018.
Förordningen handlar om att organisationer och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. På så sätt kan vi hänga med i den digitala utvecklingen samtidigt som vi värnar den personliga integriteten.

Just nu pågår en omfattande anpassning till GDPR i Svenska kyrkan. Anpassningen handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och justera arbetssätt och rutiner.

INFORMATION OM SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED ANMÄLAN TILL FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET:

Samtycke till behandling av dina personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) sker i samband med att du lämnar dina personuppgifter för att delta i församlingens verksamhet. Dina personuppgifter sparas så länge du är aktiv i verksamheten för att vi ska kunna ha kontakt med dig under tiden du är aktiv. När du slutar vara aktiv i verksamheten raderas dina personuppgifter. Under tiden hanterar vi dina personuppgifter efter GDPR.
Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor exempelvis lägeravgifter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Vid kursverksamhet i samarbete mellan församlingen och Sensus studieförbund lämnas personnummer till Sensus för att de, och sedan vi, ska kunna få bidrag från staten för sin verksamhet. Sensus följer också GDPR.

Vid information om allergier/specialkost kommer uppgifter lämnas ut till ansvariga för köket på kursgård/restaurang.

Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan skriftligt, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

REGISTERUTDRAG:

Du har enligt GDPR, artikel 7, rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen har om dig och hur vi behandlar dina uppgifter, ett registerutdrag.
För att få veta vilka uppgifter Össeby församling behandlar om dig, skickar du en undertecknad begäran till Össeby församling, Prästgårdsvägen 15, 186 97 Brottby. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Observera att Össeby församling inte har tillgång till andra församlingars verksamheter och de uppgifter du eventuellt lämnat där.