Familjerådgivning & samtalsstöd

Rådgivning och stöd genom St Lukasstiftelsen

Att ibland kunna ta hjälp och stöd av andra är en styrka. Össeby församling erbjuder rådgivning och stöd genom St Lukasstiftelsens legitimerade psykologer och familjerådgivare. Det är kostnadsfritt upp till 3 samtal, för dig som bor i Össeby församling. 

Familjerådgivning
Att vara förälder och livspartner kan vara fantastiskt men periodvis också svårt. Därför vill Össeby församling vara ett stöd för dig/er familj genom att erbjuda familjerådgivning i samarbete med S:t Lukasstiftelsens legitimerade familjerådgivare.

Individuellt stöd
att vara människa innebär att vi någon eller några gånger i livet hamnar i kris. Det kan vara en separation, dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller någon annan faktor som utlöser krisen. Vi vill vara ett stöd för dig i den situationen genom att erbjuda samtalsstöd i samarbete med legitimerade terapeuter och psykologer. 

Enskilda samtal - existentiella frågor
ibland kämpar vi med existentiella frågor; skuldkänslor eller skam kan drabba oss eller en känsla av längtar efter mening med livet. Kanske funderar vi på Gud och vår tro – vi vill tro men hur gör man – eller också tvivlar vi och vill fundera tillsammans med någon kring det. I samband med förlust av en anhörig kanske vi vill prata av oss eller så behöver vi bara tala med någon som kan förstå och lyssna. 

Själavård och bikt
vi vill att du ska veta att präster i Össeby församling också bedriver själavård. Man talar vid ett sådant tillfälle om det man anser viktigt. För den som vill finns också möjlighet till bikt – när man vänder sig till en präst och beskriver det man vill ha förlåtelse för. På Guds uppdrag kan då prästen ge förlåtelse. 

Sorggrupp och Leva vidare-grupp
En sorggrupp är ett erbjudande till dig som har förlorat någon närstående. Tillsammans med en präst i församlingen träffas människor som är i liknande situation för att få möjlighet att prata om det som hänt, och att hjälpas åt i den sorgeprocess man går igenom. Nya grupper startar hösten 2022. 

Hembesök – för dig eller för någon annan
Det kan finnas olika skäl till att man önskar besök från kyrkan. Det kan vara så enkelt som att man känner sig ensam eller att man vill få sitt hem välsignat. Välkommen att höra av dig så bokar vi en tid!

För att boka tid för någon av våra samtalstjänster, kontakta kyrkoherde Per-Johan Svärd eller präst och samtalsledare Håkan Simonsson:

Håkan Simonsson, tel:  08-512 412 31 

Per-Johan Svärd, tel:  08-512 412 41