Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst och Musik

Välkommen att fira gudstjänst eller besök en konsert i någon av församlingens fyra vackra stenkyrkor från 1200- och 1400-talet eller i Össeby kyrkoruin.

Kyrktaxi

Behöver du skjuts till kyrkan?

Ring expeditionen så hjälper vi till.

Telefon 08-512 420 30 tisdag-torsdag kl 9-12.

Askonsdagen - fastans början

Askonsdagen är den dag som inleder fastan. Den har fått sitt namn efter en gammal kristen sedvänja att strö aska på de som kom och lyfte fram sina synder. De fick lämna kyrkan för att sedan få förlåtelse och komma tillbaka till kyrkan på skärtorsdagen

Tema

Bön och fasta

Liturgisk färg

Violett

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta nejlikor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Manasses bön kapitel 1, vers 11-15

Nu böjer jag knä i mitt hjärta och ber dig att visa din mildhet. Jag har syndat, Herre, syndat, och jag vet vad jag har brutit. Jag bönfaller och ber dig: förlåt mig, Herre, förlåt mig, låt inte gå under genom mina lagbrott, vredgas inte för evigt, låt inte mina olyckor vara för alltid, förvisa mig inte till jordens nedersta djup; du är ju de botfärdigas Gud, Herre. Då blir det som händer mig ett bevis för din godhet, ty i din stora nåd räddar du mig fast jag är ovärdig, och jag skall prisa dig så länge jag lever. Dig lovsjunger hela den himmelska hären, och din är äran i evighet. Amen.

Epistel

Andra korinthierbrevet kapitel 7, vers 8-13

Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev, så ångrar jag det inte. Först ångrade jag det kanske, jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död. Just detta att ni kom att känna en sorg efter Guds vilja — vilken hängivenhet har det inte medfört bland er, vilka förklaringar, vilken harm, vilken oro, vilken längtan, vilken iver, vilken räfst. På alla sätt har ni gjort er skuldfria i den här saken. Om jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som gjort orätt, inte heller med tanke på den som lidit orätt, utan för att ni själva inför Gud skulle se med vilken iver ni sluter upp bakom mig. Detta har tröstat mig.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 5, vers 33-39

De sade till honom: ”Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina, de äter och dricker.” Jesus svarade: ”Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta.” Han gav dem också en liknelse: ”Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin skall hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya; han tycker det gamla är bättre.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 32, vers 1-5

Av David, en dikt. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek! Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig, jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.