Foto: Maria Sandberg

Gudstjänst och Musik

Våra gudstjänster i december

Vi firar gudstjänst kl 11 på söndagar i någon av våra fyra medeltida kyrkor. Under julhelgen firar vi 2 Julottor kl 7 och Nyårsbön kl 18. Här kan du läsa mer om vårt gudtjänstprogram i december. välkomna!

Konserter och musik

Julens musikprogram består av två härliga julkonserter med Össeby Gospel och Össeby kyrkokör. Varmt välkomna!

Össeby kyrkokör

Att sjunga i kör är en källa till glädje och inspiration, avkoppling och gemenskap. Össeby kyrkokör övar på onsdagskvällar i Lilla Garns skola. Höstterminen startar vecka 36. Välkomna!

Össeby Gospel

Össeby gospelkör övar kl 19-21 i Lilla Garns skola. Höstterminen startar den 1 september. Varmt välkomna!

Digital önskepsalm

Under hösten och vårvintern 2020-21, spelade församlingen och Össeby kyrkokör in ett flertal favoritpsalmer och sånger, som du kan lyssna på här.

Kyrkobesök

Här kan du läsa mer om våra fyra medeltida kyrkor; Össeby-Garn, Vada, Angarns och Kårsta kyrka. Varmt välkommen!

Kyrktaxi

Behöver du skjuts till kyrkan?

Ring expeditionen så hjälper vi till.

Telefon 08-512 420 30 tisdag-torsdag kl 9-12.