Frösunda kyrka med kyrkogård och gröna träd i bakgrunden.

Frösunda kyrka - Änglar som skyddar

Här finns runstenen, vars kors har fått bli symbolen för hela Pilgrim Vallentuna-projektet.

Triangelsymbolerna runt korset kallas triquetra, det latinska ordet för trehörning, som i detta fall symboliserar treenigheten. Samma triangelsymboler förekommer på flera runstenar, på kyrkdörrar och i medeltida handskrifter.

Runstenen hittades på kyrkogården 1991.

”… Björn de läto göra minnesmärket efter Forne (?), sin fader.”

Det finns också andra runstenar som har stått här men som försvunnit, vi vet vad som stod på dem eftersom runforskaren Peringskiöld ritade av dem på 1600-talet.

”Ragnfrid lät resa denna sten efter Björn, hennes och Kättilmunds son. Han föll i Virland. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Åsmund ristade rätta runor.”

Är runstenarna röster från våra missionärer, från dem som ville sprida det kristna budskapet på svenska?

Säger symbolerna på runstenarna ännu mer än orden? På många av runstenarna finns ormar och drakar. Ofta är de bundna. I Fällbro, i Täby, finns en runsten gjord av Visäte där en man står på drakslingan, under honom vrider sig ännu en drake och två ormar. Är det kampen mellan den gamla och den nya tron som skildras? Eller hade Visäte hämtat inspiration ifrån Bibelordet som lyder:

”Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Över lejon och ormar går du fram, du trampar på vilddjur och drakar.”

Vi vet förstås inte vad runstenarna egentligen vill säga och vad bönerna betyder. Men vi vet att de som spred det kristna budskapet på den här tiden var idoga. De använde sin fantasi och sina möjligheter. Greken Kyrillos, som missionerade norr om Svarta havet skapade till och med ett eget alfabet, det Galgolitiska, ur vilket senare det kyrilliska alfabetet utvecklades, för att det slaviska folket skulle kunna få läsa Bibeln på sitt eget språk.

Läs mera om Frösunda kyrka