En präst lägger med sin hand vatten på en äldre persons huvud.
Foto: Foto: Magnus Aronsson / IKON

Så går en dopgudstjänst till

Dopet är en fest och därför samlas ofta familj och vänner när det är tid för dop. Den kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst.

Dopgudstjänsten följer en särskild ordning, men det finns gott om utrymme att göra den personlig. Under dopsamtalet väljer ni tillsammans med den präst som döper vilka psalmer, bibeltexter, dikter och böner som ni önskar.

Vid dophögtiden brukar den som ska döpas, eller föräldrar och faddrar tillsammans med ett barn som döps, gå fram till dopfunten.

Inledning: vi sjunger psalmer och läser bibeltext

Församlingen sjunger psalmer som familjen, eller den person som ska döpas, kan ha varit med och valt. Föräldrar eller faddrar kan också medverka genom att till exempel läsa en text ur Bibeln eller be för barnet.

Trosbekännelsen

Vid dopet läser man tillsammans kyrkans trosbekännelse, som är en sammanfattning av vad hela kyrkan står för.

Prästens fråga

Prästen ställer sedan en fråga till den som ska döpas, eller till dopbarnets föräldrar.
Till den som ska döpas: ”Vill du döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?”
Till föräldrar som vill döpa sitt barn: ”Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?”

Den som ska döpas, eller föräldrarna, svarar ”ja”.

Vattnet i dopfunten

Prästen eller någon annan närvarande – kanske ett syskon – häller vatten i dopfunten.

Den som ska döpas får vatten öst tre gånger över sitt huvud. Vi döps nämligen i den treenige Gudens namn: Fader, Son och Helig Ande.

Avslutning: bön och välsignelse

Efter en bön om att den Heliga Anden alltid ska vara med och inspirera och leda den döpta människan sänds alla ut i vardagen igen. Det sker efter att prästen har läst en välsignelse ur Gamla testamentet.

Dopgudstjänstens ordning

Dopgudstjänstens ordning finns även i psalmbokens bakre del.

Boka dop

Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa tfn 08-511 862 00 ellervallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se