Några personer står samlade på en gräsmatta en vacker sommardag, framför finns blommor och bakom finns träd

Leva vidare - Samtal om sorg

Inom det diakonala arbetet erbjuds möjlighet att delta i samtalsgrupper för sörjande

Svenska kyrkan i Vallentuna församling anordnar samtalsgrupper för sörjande. Någon gång i livet drabbas de flesta av oss av sorg eller saknad. Det är svårt att mista någon som stått en nära och ofta kan saknaden fördunkla tillvaron och gör det svårt att bearbeta sorgen. Det kan kännas lättare om man kan dela sin sorg med någon annan som kanske upplever en liknande saknad. Därför erbjuder vi en möjlighet att mötas i en samtalsgrupp om sorg, där vi tillsammans kan tala om hur det känns och kan stödja varandra.

Församlingen inbjuder regelbundet till grupper, där vi samtalar om sorg och saknad – men också om tankar och idéer som gör det lättare att just leva vidare för den som mist någon närstående.

Lagom gruppstorlek är fem-åtta deltagare som samlas längre eller kortare tid, beroende på behov och gruppens önskan. Deltagarna får vara anonyma och gruppen gör en överenskommelse om ett tystnadslöfte.

För start av nya grupper vår och höst,
vänligen kontakta ledarna.

Grupperna träffas på torsdagar, antingen kl 15.00-17.00
eller kvällstid kl 18.30-20.30.
Deltagandet är kostnadsfritt.

För frågor och anmälan kontakta:
Susanna Widner, präst
Tfn: 08-511 862 38
e-post: susanna.widner@svenskakyrkan.se

Jonas Bodin, diakon
Tfn: 08-511 862 24
jonas.bodin@svenskakyrkan.se