Meny

Leva vidare - Självhjälpsgrupp

Inom det diakonala arbetet erbjuds även möjlighet att delta i en "Leva vidare-grupp".

Församlingen inbjuder ibland till "leva vidare-grupp", där vi samtalar om sorg och saknad – men också om tankar och idéer som gör det lättare att just leva vidare för den som mist någon närstående.

För mer information kontakta diakonerna.

Du är inte ensam! Självhjälpsgrupp - en möjlighet för dig?

En självhjälpsgrupp är en grupp för samtal, där människor samlas för att dela sina erfarenheter. Det finns ingen ledare, men en igångsättare hjälper gruppen i starten. Temat för samtalen kan vara förluster av olika slag, naturliga livskriser, sjukdomar, anhörigrelationer och mycket annat.

Lagom gruppstorlek är fem-åtta deltagare som samlas längre eller kortare tid, beroende på behov och gruppens önskan. Deltagarna får vara anonyma och gruppen gör en överenskommelse om ett tystnadslöfte.

Självhjälpsgruppen bygger på tre förutsättningar: Demokrati, Frivillighet och Ömsesidighet. Även anhöriga är välkomna.

För mer info ring, tfn: 08-511 862 40.