Insamlingsprojekt 2013 - Ge rent vatten, mat och hälsa till Ugandas barn

Under år 2013 hade vi ett nytt internationellt insamlingsprojekt i församlingen.

Det var begränsat till ett år och vi startade i januari. Projektet var i Uganda och det handlade om att ge rent vatten, mat och hälsa åt Ugandas barn.

I de norra delarna av Uganda har det i mer än 20 år rasat en konflikt mellan statens armé och gerillaarmén Lord´s Resistance Army (LRA). Konflikten har fört med sig att miljoner  människor i norra Uganda har levt som interna flyktingar i flyktingläger runt om i Uganda.   

Sedan 2006 har det i praktiken mer eller mindre varit vapenvila i ormrådet då LRA  har flyttat till Södra Sudan, Kongo och Centralafrikanska republiken. Under flykten  miste människorna det mesta och blev helt beroende av hjälp. Idag har de flesta återvänt  från flyktinglägren och försöker att starta ett nytt liv men utmaningarna är många. En hel generation har vuxit upp på flykt och många lever fortfarande i skuggan av konflikten. Vi kan hjälpa till genom ACT-alliance att ge människor i Kitgum regionen i norra Uganda redskap att förändra sina liv och få hopp om en bättre framtid.

Våra gåvor går bland annat till att förbättra barns och mödrars hälsa (1 av 22 mammor dör i samband med graviditet och förlossning), till vaccination och förebyggande hälsoarbete, sanitet, utbildning om hiv och aids.

Text till bilden: Margaret Benson har just badat yngsta barnet Daniel. Hon säger att hon är glad över att byn har både rent dricksvatten och vatten att tvätta sig i. Foto: LVF Uganda/ACT-alliansen

Tro det eller ej, men 2013 lider redan mot sitt slut.

Insamlings- och informationarbetet satte av med entusiasm, några lyckosamma besökare vid tisdagslunchen fick påhälsning av Ninna och Jemima i vackra ugandiska klädedräkter och en informationskväll hölls tidigt på året en mörk januarikväll.  

Vi har därefter samlat in pengar till Ugandas barn genom kollekter, gåvor vid kyrkkaffet, upptagning vid konserter och genom försäljning av halsband ifrån Uganda. Några exempel på vad våra insamlade pengar finanserar är vattenförsörjning, vaccination av barn, trädplante-ring, utbildning om hiv och aids, organisering av ekonomiskt småsparande m m.

Resultatet av insamlingen till Ugandas barn uppgick till 63 500 kr!

Till dig som har skänkt pengar under året, bett för projektet och stöttat arbetet vill vi rikta ett stort tack. Dina insatser gör skillnad för Ugandas barn och därmed även hela landets framtid. Gud välsigne dig!

Projektinformation från Svenska kyrkan

Projektnummer: P188
Land: Uganda
Tema: Hållbar utveckling

För att ge till det här projektet, märk gåvan med P188.
Plusgiro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223. Projektet är avdragsgillt.

Läs mer om projektet i Uganda på svenskakyrkan.se