Prata med oss

Landsbygdsutveckling och stöd till hivdrabbade i Uganda

Tack för alla gåvor till detta projekt. Insamlingen är avslutad.


Med er hjälp har vi bland annat bidragit till att:

  • det borrats nya brunnar och att gamla reparerats
  • många människor fått utbildning i jordbruksmetoder, småsparande, vatten- och sanitetsfrågor
  • fler barn vaccinerats och fått tillgång till vård
  • kunskapen om hiv, barns rättigheter och könsbaserat våld ökat

Arbetet i Uganda fortsätter men kommer inte längre vara öppet för gåvor. Se andra projekt som du kan stödja. 

Har du frågor om insamlingen, kontakta Givarservice.
Tel: 018-169600

Behandlar och bekämpar hiv

Utmaningarna för folket i Uganda är många och stora. Det är svårt att försörja sig och bristen på vatten leder till dåliga sanitära förhållanden. Många, särskilt mödrar och barn, lider av dålig hälsa. 

De senaste åren har alarmerande siffror rapporterats om antalet hivdrabbade i norra Uganda. Därför fokuserar Svenska kyrkan på att sprida information om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, motverka stigmatisering mot hiv och arbete för att reducera mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar också för att öka tillgången till hälsovård.

I många av byarna borras också nya brunnar och gamla lagas så att familjerna ska ha rent vatten. Utbildningar i jordbruksmetoder, småsparande, vatten- och sanitetsfrågor ger stor effekt för familjer som endast har jorden att leva av.

 

Om arbetet i Uganda från bloggen

SVENSKA KYRKANS INSATSER MOT HIV

De senaste åren har vi sett en alarmerande ökning av hiv-smittade i norra Uganda. Svenska kyrkan arbetar för att stoppa spridningen, till exempel genom att utbilda personal om sjukdomen, hur den sprids och vilken hjälp som finns att få. Den utbildade personalen för sedan kunskapen vidare till nyckelpersoner på landsbygden, som i sin tur sprider den vidare i byarna.

Svenska kyrkan samarbetar också med vårdcentralerna för att de som redan smittats ska få medicin och vård. De som bor mest avlägset kan behöva hjälp att ta sig till vårdcentralen. Uppföljning av medicinering och näringsrik kost, som är viktigt för att behandlingen ska fungera, är andra insatser Svenska kyrkan stöder.

Sjukdom och fattigdom hänger ihop

Fattigdom och brist på jämställdhet är riskfaktorer för spridning av hiv. Till exempel kan kvinnor utan hopp om utbildning och arbete, tvingas sälja sina kroppar för mat åt sig själva och sina barn. Undernäring och dåliga hälsa gör också kroppens motståndskraft sämre. Fattigdomsbekämpning och en förbättrad situation för kvinnor kan därför minska smittspridningen.

I Uganda arbetar Svenska kyrkan till exempel med förbättrad tillgång till rent vatten, effektivare jordbruk, som ger mat och försörjning, och kurser i matlagning, som hjälper mödrar att förse sina barn med näringsriktig mat. Vi undervisar i hälsa och sanitet och ordnar barngrupper där vi för samtal om barnrätt och könsbaserat våld. Det är insatser som ska hjälpa alla hemvändare till ett bättre liv, men som indirekt också gör skillnad i kampen mot hiv och andra sjukdomar.