Prata med oss

Hållbar försörjning

Landsbygdsutveckling och stöd till hivdrabbade i Uganda

Brist på rent vatten, svårigheter att odla, bristande hälsa för mödrar och barn är några av alla utmaningar i Uganda idag. Dessutom drabbas allt fler av hiv och aids. Du kan hjälpa dem!


Behandlar och bekämpar hiv - P188

Utmaningarna för folket i Uganda är många och stora. Det är svårt att försörja sig och bristen på vatten leder till dåliga sanitära förhållanden. Många, särskilt mödrar och barn, lider av dålig hälsa. 

De senaste åren har alarmerande siffror rapporterats om antalet hivdrabbade i norra Uganda. Därför fokuserar Svenska kyrkan på att sprida information om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, motverka stigmatisering mot hiv och arbete för att reducera mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar också för att öka tillgången till hälsovård.

I många av byarna borras också nya brunnar och gamla lagas så att familjerna ska ha rent vatten. Utbildningar i jordbruksmetoder, småsparande, vatten- och sanitetsfrågor ger stor effekt för familjer som endast har jorden att leva av.

 

Det här går din gåva tilL:

 • Lokal personal som sprider kunskap om hiv på landsbygden.
 • Samarbeten med nya vårdcentraler, så att fler kan få tillgång till vård.
 • Uppföljning av medicinering och bra kost för hivsmittade.
 • Radiosändningar med information om hur man undviker att bli smittad.
 • Utbildning om hiv, barns rättigheter och könsbaserat våld åt skolbarnen.
 • Starta upp barnrättsgrupper i skolor. Barnen i grupperna får sedan lära sig om barns rättigheter, innebörden av våld mot barn och om könsbaserat våld.
 • Brunnsborrning samt reparation av befintliga brunnar.
 • Kurser om näringsrik kost för gravida och ammande kvinnor.
 • Vaccination åt barn, hembesök och bra kost åt sjuka barn samt psykosocialt stöd åt deras familjer.
 • Stöd som ger människor en möjlighet att organisera sig och starta spargrupper.
 • Yrkesutbildningar, bra odlingsgrödor och utbildning i effektivt jordbruk. 
 • Trädplantering och vedsnåla spisar.


Bilden högst upp på sidan
Ssana Acleo har utbildat sig till snickare genom Lutherska världsförbundets yrkesutbildning i Sembabule i södra Uganda. Hans pappa gick bort i aids nyligen och hans mamma arbetar som småjordbrukare. En säng som han själv tillverkar säljer han för 150 000 UGS (ca 500 kronor). Materialet kostar 90 000, så han tjänar 60 000 själv (ca 200 kronor).

Om arbetet i Uganda från bloggen

SVENSKA KYRKANS INSATSER MOT HIV

De senaste åren har vi sett en alarmerande ökning av hiv-smittade i norra Uganda. Svenska kyrkan arbetar för att stoppa spridningen, till exempel genom att utbilda personal om sjukdomen, hur den sprids och vilken hjälp som finns att få. Den utbildade personalen för sedan kunskapen vidare till nyckelpersoner på landsbygden, som i sin tur sprider den vidare i byarna.

Svenska kyrkan samarbetar också med vårdcentralerna för att de som redan smittats ska få medicin och vård. De som bor mest avlägset kan behöva hjälp att ta sig till vårdcentralen. Uppföljning av medicinering och näringsrik kost, som är viktigt för att behandlingen ska fungera, är andra insatser Svenska kyrkan stöder.

Sjukdom och fattigdom hänger ihop

Fattigdom och brist på jämställdhet är riskfaktorer för spridning av hiv. Till exempel kan kvinnor utan hopp om utbildning och arbete, tvingas sälja sina kroppar för mat åt sig själva och sina barn. Undernäring och dåliga hälsa gör också kroppens motståndskraft sämre. Fattigdomsbekämpning och en förbättrad situation för kvinnor kan därför minska smittspridningen.

I Uganda arbetar Svenska kyrkan till exempel med förbättrad tillgång till rent vatten, effektivare jordbruk, som ger mat och försörjning, och kurser i matlagning, som hjälper mödrar att förse sina barn med näringsriktig mat. Vi undervisar i hälsa och sanitet och ordnar barngrupper där vi för samtal om barnrätt och könsbaserat våld. Det är insatser som ska hjälpa alla hemvändare till ett bättre liv, men som indirekt också gör skillnad i kampen mot hiv och andra sjukdomar.