Svenska kyrkan i utlandet

Som hemma fast utomlands

Svenska kyrkan finns även i utlandet! Påfrestningarna ser annorlunda ut än tidigare för vår tids resenärer, turister, studenter, och utlandsverksamma - men de grundläggande mänskliga behoven är desamma: Att mötas, att bygga vänskap, att dela vardagliga erfarenheter och att, när livet går sönder, hitta en plats för medmänsklighet, ett samtal på mitt eget språk, en hand att hålla i, en plats att "bara vara" för att söka nytt livsmod. Därför finns Svenska kyrkan – hemma, fast utomlands.

De svenska församlingarna utomlands arbetar på samma sätt som i Sverige:  Gudstjänster och andakter är viktiga liksom självklart vår omsorg om varandra. Församlingarna är mötesplatser där vi kan dela både glädje och sorg.

För den som sörjer, är ensam eller tappat fotfästet kan samtalet med en svensk präst eller diakon vara det man behöver för att orka vidare. 

För den som ligger på sjukhus eller sitter i fängelse långt hemifrån kan besöket från kyrkans medarbetare vara en livlina. 

Det är svårt att vara människa. När dödsfall och olyckor drabbar oss utomlands är vi extra sårbara. För den som har fysisk eller psykisk ohälsa följer den tyvärr med på resan utomlands. Svenska kyrkan försöker ge stöd.

Svenska kyrkan i utlandet har en speciella kompetens när det gäller att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.  

Ditt stöd behövs för att Svenska kyrkan ska finnas utomlands. Du kan sätta in ett valfritt belopp på:

PlusGiro 90 16 03-1 
Bankgiro 901-6031
Du kan även swisha till: 9016031

Bli månadsgivare

Nu har du även möjlighet att bli månadsgivare för Svenska kyrkan i utlandet. Svenska kyrkans informationsservice kan skicka en folder till dig. Välkommen att ringa på tfn: 018 -16 96 00.

Din gåva hjälper församlingarna i utlandet att arbeta socialt och diakonalt bland svenskar långt hemifrån.

För mera information, kontakta: 
Brita Fromm, kommunikatör och ombud för utlandskyrkan
Tfn: 08-511 862 13

Information om Svenska kyrkan i utlandet finns på svenskakyrkan.se