Meny

Utlandskyrkan - SKUT

Svenska kyrkan i utlandet - Som hemma fast utomlands

Svenska kyrkan finns även i utlandet! Påfrestningarna ser annorlunda ut än tidigare för vår tids resenärer, turister, studenter, och utlandsverksamma - men de grundläggande mänskliga behoven är desamma: Att mötas, att bygga vänskap, att dela vardagliga erfarenheter och att, när livet går sönder, hitta en plats för medmänsklighet, ett samtal på mitt eget språk, en hand att hålla i, en plats att "bara vara" för att söka nytt livsmod. Därför finns Svenska kyrkan – hemma, fast utomlands.

Vet du att Svenska kyrkan i utlandet:

• har församlingar på drygt 40 platser. Vi firar gudstjänst på svenska, och det finns möjlighet att träffa en präst på ungefär 120 platser runt om i världen.

• besöker den som ligger på sjukhus eller sitter i fängelse långt hemifrån. Ett besök från kyrkans medarbetare kan vara en livlina.

• har speciell kompetens när det gäller att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

• har ingen "egen" församling, utan är beroende av bidrag från Rikskyrkan, månadsgivare, gåvor och kollekter. Församlingarna utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften.
Därför behövs ditt stöd! Varmt tack för alla gåvor!

Stöd utlandskyrkans arbete
Vill du vara med och stödja Svenska kyrkan i utlandets arbete? 
Du kan sätta in ett valfritt belopp på

PlusGiro 90 16 03-1 
Bankgiro 901-6031
Du kan även swisha till: 9016031

Bli månadsgivare!
Nu har du även möjlighet att bli månadsgivare för Svenska kyrkan i utlandet. Svenska kyrkans informationsservice kan skicka en folder till dig. Välkommen att ringa på tel: 018 -16 96 00.

Din gåva hjälper församlingarna i utlandet att arbeta socialt och diakonalt bland svenskar långt hemifrån.

För mera information, kontakta: 
Brita Fromm, kommunikatör och ombud för utlandskyrkan.
Tfn: 08-511 862 13.

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkan i utlandet