Ett plant vackert landskap, sett från Markims kyrkogård och minneslund

Markims kyrkogård och minneslund

Markims kyrkogård ligger belägen intill Markims kyrka med vacker utsikt över de bördiga åkrarna.

Den 16 augusti 2010  invigdes minneslunden i Markim. Den är utformad av landskapsarkitekten Otmar Grossman, som skriver följande om sitt arbete:

”Det har varit en glädje för mig att medverka  i att hitta en plats och att utforma ett idéförslag för minneslunden. Efter vissa sonderingar hittade vi  den slutliga platsen vid sydvästra hörnet av kyrko-
gården. Avgörande för valet av platsen var stillheten och utsikten i det öppna landskapet, som avgränsades av Kvarnberget, där solen går ner, en fin plats för att vila efter jordelivet.

Idén med den cirkelformade stensättningen ”Evighetsrummet”, är det oändliga, eviga som ännu är dolt förvåra ögon. Vägen går över ett inlagt kors av svart smågatsten vid entrén, symbolen för att Jesus har öppnat vägen till evigheten. Sittplatserna med planterade rabatter ger möjlighet för eftertanke och alla de rika minnena som finns kvar. I den efter årstiderna växlande öppna landskapsbilden finner kroppen och själen sin ro.

Inriktningen har varit att skapa en enhet, en värdig minneslund som står i samklang med kyrkan, kyrkogården och omgivningen. ”

Arbetet utfördes av Gunnar Pettersson, Frösunda

Mera information
Vill du veta mer om kyrkogården i Markim är du välkommen med dina frågor till kyrkogårdsförvaltningen. 
Tfn: 08-511 862 31
Tfn: 08-511 862 32
vallentuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se.

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid, handläggare
Tfn: 08-511 862 31
aylin.seid@svenskakyrkan.se

Anders Vestberg, kyrkogårdschef
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se

Karta över Markims kyrkogård, (PDF-fil)

Besök Markims kyrkogård virtuellt i 3D

Växter och djur - biologisk mångfald - på Markims kyrkogård, sammanställning av Christian Jaramillo, (PDF-fil)

Vägbeskrivning Markims kyrka

Adress: Markims kyrkväg 9, Vallentuna