Prästgården, det är vår, några barn leker i gräset

Prästgården

I den gamla prästgården från 1700-talet hittar du sedan 2003 Förskolan Pärlan, som drivs av Svenska kyrkan i Vallentuna församling.

Här får barnen vara i en unik, trygg och stimulerande miljö med närhet till kyrka och natur. Den fantastiska trädgården ger möjlighet till lek och rörelser. Vi ser leken som en viktig del av verksamheten. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Prästgården är belägen intill Vallentuna kyrka. 

Mera information:
Tfn: 08-511 862 46
vallentuna.forskolanparlan@svenskakyrkan.se

Läsa mera om verksamheten på Pärlans Heltidsförskola.

Adress: Kyrkvägen 1, 186 30 Vallentuna