Jeannette Maria Charlotta Silfverstolpes grav, en grav ovan jord, en liten kulle, och på den en minnessten.

Berättelsen om Jeannette Maria Charlotta Silfverstolpe

Tystnaden var tung och tryckande inne i huvudbyggnaden på Lövsätra gård. Unga frökens rum på övervåningen låg i dunkelt ljus.

En smal strimma höstsol trängde in genom de fördragna gardinerna. På nattduksbordet brann ett ljus med stilla låga och kastade sitt milda sken över Jeannette Silfverstolpes panna som var täckt av små svettdroppar.

- Far låt mig inte sänkas ner i den mörka kalla jorden, sade hon med svag stämma och slöt sina ögon. För gott.

Kanske var det så här det såg ut den 5 september 1809 då knappt tolvåriga Jeannette Maria Charlotta Silfverstolpe avled i rödsot, dysenteri. Hon vilar i det som i dag är en av de äldst bevarade gravarna på Vallentuna kyrkogård, en grav ovan jord, en liten kulle, i den nordöstra hörnan av kyrkogården.

Jeannettes far hette Johan David men kallades Jean David eftersom det franska språket var på modet inom de högre kretsarna så här i slutet av 1700-talet. Han var major och deltog bland annat i Gustav III:s krig mot Ryssland och efter dotterns död, i Karl XIV Johans krig mot Napoleon i Tyskland.

Jeannette var sju år gammal när familjen - far, mor, två äldre bröder och en yngre syster - år 1804 flyttade från sitt hus i stan till Lövsätra gård. Det var som lantbrukare Jean David försörjde sig då han inte var ute i krig. Familjen var adlig och förmögen. På gården fanns gott om tjänstefolk, såväl betjänter som lantbruksinspektorer. Guvernanter och en språklärare från Frankrike undervisade de fyra barnen.

Föräldrarna hade planerat väl för Jeannettes framtid. Hon skrevs in vid Vadstena adliga jungfrustift. Som stiftsfröken var hon garanterad en årlig pension om hon inte skulle bli gift. Således behövde hon inte bli ekonomiskt beroende, varken av en man eller av släktingar

Man kan undra om unga fröken Jeannette någonsin fick möjlighet att vara barn. Var dagarna fyllda av förpliktelser eller fanns det tid till lek? Hade hon kanske jämnåriga lekkamrater på de näraliggande gårdarna - Lingsberg, Lindholmen eller Lindö där Anckarströms släktingar bodde?

1809 blev ett händelserikt och tragiskt år för familjen Silfverstolpe. Major Jean David lyckades tack vare sitt enträgna och framsynta arbete göra en stor insats för undervisningsväsendet i Vallentuna.
En fastskola inrättades i Ekeby. Och detta årtionden innan folkskole-
undervisning blev en laglig rätt i Sverige.

Vid samma tid råder politisk turbulens i landet. Sverige förlorar kriget mot Ryssland och får avstå hela Finland. Gustav IV Adolf tvingas stiga ner från tronen till förmån för Napoleons marskalk Jean Baptiste Bernadotte.

Major Silfverstolpe befordras till Överste. Denna ära kan dock inte ha varit mycket till glädje för honom. Med kriget följde inte barra vackra titlar utan också död och sjukdom. Dysenterin spred sig och drabbade så småningom lilla Jeannette på Lövsätra. "Ömt älskad, saknad och begråten" vilar hon än i dag på kyrkogården i Vallentuna.

Av: Helena Bornhom, Vallentuna Veckoblad 3 november 1993.
Källa: "Den lilla stiftsfröken", ett häfte sammanställt av Gun Hillbo.

Mera information:
Kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Tfn: 08-511 862 31
Tfn: 08-511 862 32
vallentuna.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Kyrkvägen 11 (Ladugården)

Öppettider:
Mån-fre kl 08.00-16.00
lunchstängt kl 12.00-13.00

Aylin Seid, handläggare 
Tfn: 08-511 862 31
aylin.seid@svenskakyrkan.se

Anders Vestberg, kyrkogårdschef
Tfn: 08-511 862 32
anders.vestberg@svenskakyrkan.se