Mathiasgården en vacker vårdag, svenska flaggan svajar i vinden.

Mathiasgården

Ett av våra församlingshus i Vallentuna församling heter Mathiasgården och det ligger mitt emot Vallentuna kyrka.

Här hittar du många av församlingens verksamheter.
Här finns även församlingsexpeditionen, kyrkokansli och tjänsterum.

Stora salen och cafédelen används till bland annat begravningskaffe, dopkalas och bröllopsfester. På kvällstid vardagar kan föreningar boka lokalen för sammanträden.

Här finns plats för 100 sittande gäster (35 i cafédelen och 65 i stora salen).

Cafét i Mathiasgården, bord, stolar, dukat för begravningsfika
Cafét i Mathiasgården, här dukat till begravningskaffe
Cafét i Mathiasgården, bord, stolar, dukat för för dopfest
Cafét uppdukat för Dopfest
Stora salen, bord, stolar, dukat för dopfest.
Stora salen uppdukat för Dopfest