Ledarutbildningar

Ledarutbildningen är för dig som är 15 år och uppåt.

Ledarutbildningen är 1 år och utbildningspassen sker ungefär en gång per månad. Ledarutbildningen innehåller andaktsmetodik, ledarskap, lekmetodik, första hjälpen med hjärt & lungräddning, samtalsmetodik, Kyrkans tro & identitet, psykologi och friluftskunskap med kanothajk.

Alla som vill vara ledare i församlingens barn & konfirmandverksamhet behöver ha gått ledarutbildningen. Intresserad att delta i ledarutbildningen? Kontakta oss som är ansvariga för ledarutbildningen: Annica Engqvist och Ola Wasslund

Annica Engqvist, församlingspedagog.Tfn: 08-511 862 06.

Ola Wasslund, församlingspedagog. Tfn: 08-511 862 11.