Församlingsinstruktionen

Denna församlingsinstruktion för Vallentuna församling antogs november 2020.

Kortfattat innehåller denna vår verksamhetsidé:

"Att göra Kristus synlig” genom
Dialog - Bemötande - Learning by doing
Balans mellan Aktivitet och Stillhet

”Syftet med allt församlingsarbete är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av detta”. (KO, Andra avdelningens inledning)

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling, (PDF-fil).

Kontakt: 
Vallentuna församling
Tfn vx: 08-511 862 00

Kyrkoherden
Tfn: 08-511 862 22