Hantering av personuppgifter – GDPR 

Integritetspolicy

Vallentuna församlings integritetspolicy

Gemensamt personuppgiftsansvar 

När vi samarbetar med någon som också är personuppgiftsansvarig upprättar vi ett inbördes arrangemang. Det innebär en överenskommelse mellan oss och den andra personuppgiftsansvariga för hur personuppgifter ska behandlas.

Exempel på hur ett inbördes arrangemang kan se ut (PDF-fil)

Dina rättigheter

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller att de behöver kompletteras har du rätt att begära att vi rättar dem. Om du inte vill att vi ska fortsätta behandla personuppgifter har du rätt att begära att vi ska radera dem. Om du gett ett samtycke till behandling har du alltid rätt att återkalla samtycket. Du kan också invända mot behandling vi gör beträffande profilering. Du har också rätt att få besked om vilka behandlingar vi gör om dig (kallas ibland registerutdrag). Kontakt: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Datakakor

Församlingen samlar inte in några datakakor för egna ändamål på vår webbsida. Däremot kan detta göras av Trossamfundet Svenska kyrkan, som då är personuppgiftsansvarig för den hanteringen. (Se ovan, Gemensamt personuppgiftsansvar).

Dataskyddsombud

Församlingens dataskyddsombud är Björn Nordling.
Tfn 0708-78 09 16
Skicka e-post till Björn Nordling

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen. Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen kan du besöka Integritetskyddsmyndigheten.