Vallentuna församling

Prata med oss

Kontakt

Vallentuna församling Besöksadress: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Postadress: Kyrkvägen 4, 18630 Vallentuna Telefon: +46(8)51186200 E-post till Vallentuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Maskinljud, sänkning och nedgrävning

Höga maskinljud vid begravning och gravsättning

Kan man undvika att köra lövblåsar, trimmers, gräsklippare och traktorer under begravning och gravsättningar?
Ja det undviks, vi har en maskinfri zon runt kyrkan vid begravning och gravsättning.

Vad gör personalen istället?
Under begravningen utför personalen tysta arbeten så som rensning av rabatter eller liknande.

Vid gravsättning anpassas rasten så att personalen tar rast precis vid gravsättningen.

Hur vet personalen att en begravning/gravsättning pågår?
Det finns förrättningslistor som är aktuella på anslagstavlan samt i bokningsprogrammet.

Värdig sänkning av kista och askurna

Hur sänker man kistan i graven? Med grävskopa? Med sänkband? Med kistsänkare?
Kistan sänks med sänkband av bärare.

Hur sänks urnan ned i graven? Med snöre/band?
Vi använder band knutet om urnans ”knopp” för att man inte skall behöva lägga sig ner så djupt vid sänkning.

Vem sänker urnan?
Urnan sänks av vaktmästare eller anhörig. Anhöriga får bestämma vilket innan de kommer till urnsättningen.

Hur ska personalen vara klädd vid sänkning?
Kyrkvaktmästare från kyrkan är med vid sänkningen och är värdigt klädd.

Nedgrävning av aska

När och hur grävs en askgrav?
Samma dag som urnsättningen eller dagen innan

Hur är den klädd?
Med grön urngravklädsel.

Hur sker gravsättning i askgrav och asklund?
På samma sätt som i en urngrav.

Är askan höljd och i vad?
Askan är i urna.

Används spridningsurna?
Nej.

Vem lägger ned askan i graven?
Urnan sänks av vaktmästare eller anhörig. Anhöriga får bestämma vilket  innan de kommer till urnsättningen.

Hur och när sker spridning i minneslund?
Askan grävs ned på en icke markerad plats tidigt på morgonen av kyrkogårdsföreståndaren. Spridning sker ej inom Vallentuna församling.

Vid snö?
Nedgrävning inväntas till årstid då marken är snö och tjälfri, eftersom platsen skall vara anonym och ej exakt plats ska kunna identifieras.

Nedgrävning eller spridning?
Endast nedgrävning

Tas keramikidentiteten bort innan gravsättning?
Ja

Hur många askor gravsätts samtidigt?
Alla som vid det tillfället finns i förvaringsrummet för urnor och askor.

Blandas askorna med varandra?
Nej

Gravsätts även påsen eller papperslådan?
Påsen gravsätts men inte lådan, lådan bränns.

Hur återställs marken efter gravsättning?
Grästuvan läggs tillbaka på sin plats. Det ska inte synas var det har grävts.

Tomas Hallberg, Kyrkogårdsföreståndare. Tfn: 08-511 862 32.

Åsa Enerbäck Barklund, Kyrkoherde. Tfn: 08-511 862 22.