Finskspråkig verksamhet

”Näe ihminen” – kirkon teema

Kun aikanaan prokuraattori Pilatus sanoi ympärillä olevalla kansalle sanat ”katso ihmistä”, kehotti hän ihmisiä katsomaan edessään seisovaa kuolemaantuomittua, jonka harteita painoi kuninkuutta kuvaava purppuraviitta. Pian tämän jälkeen sama tuomittu sai kantaakseen paljon raskaamman taakan, ristin.

Kun Pilatus sanoi nuo sanat ”ecce homo”, katso ihmistä, tahtoi hän kerätä kansan empatiat tuomittua kohtaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Pilatus halusi, että kansa olisi nähnyt Jeesuksessa ihmisen, jota sääliä. Kansa huusi kuitenkin: ”ristiinnaulitse, ristiinnaulitse”. Tie vei pitkin ”Via dolorosaa”, kärsimysten tietä, Golgatalle ja ristille. Jerusalemissa kävijä saa kuljettavakseen samansuuntaisen kadun kuin Jeesuksen aikana. Kadun ylle kaartuu kävelysilta, jota kutsutaan ”ecce homo-kaareksi”.

Kun Ruotsin kirkko ja Vallentunan seurakunta nostaa eteemme teeman ”Näe ihminen”, viittaavat ne sekä evankeliumin kuvaamaan tapahtumaan, että lauseen sisältämään, Jeesuksen inhimillistä luon-toa kuvaavaan ajatukseen. Jeesus oli kansan edessä kaikesta jumalallisuudesta riisuttuna, vain kuningasviitta harteillaan, mutta kärsivänä ihmisenä. 

Teema ”näe ihminen” osoittaa sen inhimillisen kärsimyksen, joka maailmanlaajasti koskettaa lähimmäisiämme. Ihminen kuih-tuu ja kuolee pandemian ja terrorismin, sorron ja sodan uhrina. Kirkko kysyy: mitä se voi tehdä, ja vastaa: kirkko ei instituutiona voi tehdä mitään, mutta se ei voi Pilatuksen tavoin pestä käsiään kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. Kirkon tehtävä on kehottaa ihmistä sekä tuntemaan empatiaa että toimimaan sen herättämän lähimmäisrakkauden vaatimana. ”Näe ihminen” on sekä kehotus kohdistaa apu edessämme oleville ihmisille että myös kehotus ”katsoa itsessämme olevaan ihmiseen”, jolle on annettu vastuu.

Tämä kirjoitus on viimeinen kirjoitukseni Vallentunan suomalaisille. Viisi vuotta on kulunut, kun aloitin pikku toimintani täällä. Nyt on aika sanoa hyvästit, eli toivottaa: voikaa hyvästi! Voin sanoa saman sanalla ”adjö”, joka on osa lauseesta ”jätän teidät 
Jumalan haltuun”.

Hyvän joulun ja tulevan kevään toivotuksin
Pekka Turunen, rovasti

Träffpunkt på finska hösten 2021:
Tisdagarna 21/9, 19/10 och 16/11 kl 17.00 i Mathiasgården, Andaktsrummet.
”De vackraste julsångerna” söndag 12/12 kl 16.00 i Mathiasgården.

För mer information:
Kontakta Pekka Turunen.
Tfn: 0768-76 69 99
Skicka e-post till Pekka Turunen

Sverigefinskt i Svenska kyrkan. 

Palveleva puhelin
020-26 25 00

Joka ilta kello 21-24 | Öppet varje kväll 21-24.
Svenska kyrkans finska telefonjour, en del av svenska kyrkans själavård på finska.